Cultuur en eenzaamheid

Kunst en cultuur dragen bij aan een betere kwaliteit van leven. Dat is belangrijk bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Professionals uit cultuur en het sociaal domein, gemeenteambtenaren, welzijns- en zorgmanagers en lokale partijen werken samen aan kunst- en cultuuraanbod voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid en risicogroepen.
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Digitale handleidingen kunst en cultuur (LKCA)

LKCA heeft een aantal publicaties uitgebracht speciaal gericht op de aanpak van eenzaamheid en/of het werken met risicogroepen.

Kom erbij! Met kunst en cultuur
Handreiking voor professionals in de cultuursector en het sociaal domein die willen samenwerken om eenzaamheid te bestrijden.

Cultuur vergroot veerkracht van jongeren!
Handreiking voor jongerenwerkers, beleidsmakers en cultuurprofessionals die jongeren in kwetsbare posities willen ondersteunen.

Culturele interventies gericht op volwassen statushouders
Verkennend onderzoek naar het effect van cultuur op integratie en participatie.

Kunst op Recept – de handreiking
Welzijn op Recept maar dan met inzet van culturele activiteiten.

Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein
Veertig bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille delen in deze gids hun ervaringen met kunst en cultuur. Ze lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen
in actuele gemeentelijke vraagstukken.

Achtergronden, feiten en cijfers eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid
Met het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil het Ministerie van VWS de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken.

Aan de slag met eenzaamheidsinterventies
De handreiking ‘Aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een toegankelijk overzicht van de actuele kennis over eenzaamheidsinterventies en een werkblad om eigen interventies onder de loep te nemen en te verbeteren.

Weten wat werkt
Kennisdossier van Movisie over werkzame factoren bij de aanpak van eenzaamheid.

Geleerde lessen bij de aanpak van eenzaamheid
Onderzoeksrapport naar opbrengsten van de decentralisatie-uitkering die zestien gemeenten ontvingen om de lokale aanpak van eenzaamheid te ondersteunen.

Volksgezondheid en zorg
Volksgezondheid en zorg biedt informatie over eenzaamheid met cijfers, context, oorzaken en gevolg. Gegevens zijn afkomstig van het RIVM in samenwerking met andere onderzoekinstituten.

Aanpak eenzaamheid
Hulpbronnen, kennis en informatie over de aanpak van eenzaamheid op een rij.

Advies Raad van Ouderen
Advies van de Raad van Ouderen aan het ministerie van VWS over hoe zingeving kan bijdragen aan minder eenzaamheid onder ouderen.

Eenzaamheid onder jongeren
Om eenzame jongeren een gezicht te geven heeft de Gemeente Amsterdam acht persona’s (profielschetsen) laten ontwikkelen. Ze zijn tot stand gekomen door onderzoek en interviews met hulpverleners, professionals, ambtenaren, wetenschappers en eenzame jongeren.

Eenzaamheid bij jeugdigen
Laat zien hoe eenzaamheid ontstaat, wat het doet met jeugdigen en wat er aan te doen is. Bestel het boek.

Artikelen

Kunst kan bijdragen aan kwaliteit van leven. Maar hoe zet je kunst goed in?
Artikel op Cultureel Kapitaal van Crétien van Campen, auteur van SCP-essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving‘.

Kunst kan eenzaamheid doorbreken
Artikel op Movisie, kenniscentrum voor sociale vraagstukken.

Kunst inzetten voor een betere kwaliteit van leven
Artikel op Movisie, kenniscentrum voor sociale vraagstukken.

Wat kunst ons te bieden heeft: eerste hulp bij eenzaamheid
Artikel op De Correspondent.

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid
Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies. Artikel in Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

WHO bevestigt: kunst en cultuur bevorderen de gezondheid
Samenvattend artikel over het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.9 / 5. totaal 8

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Finn Minke
Finn Minke
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: zorg en welzijn
finnminke@lkca.nl
030 - 711 51 39
Ingrid Docter
Ingrid Docter
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
ingriddocter@lkca.nl
030 - 711 51 81
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel