Kennisdossier ‘Cultuur en eenzaamheid’

Werk je voor of met mensen die te maken hebben met eenzaamheid? In dit kennisdossier lees je hoe kunst en cultuur bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Financiering van kunst en cultuur tegen eenzaamheid

Om eenzaamheid tegen te gaan is continuïteit en (dus) borging van activiteiten, kennis en relaties belangrijk. Ontwikkel bij voorkeur geen incidentele projecten en onderzoek als partners met elkaar hoe je initiatieven en ontwikkelingen kunt verankeren in verschillende organisaties. Kijk vanaf het begin naar de lange termijn en bedenk welke stappen en middelen er nodig zijn om aanbod, kennis en samenwerkingsrelaties te continueren en te verduurzamen.

Samen investeren

Er is niet altijd (extra) geld nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Professionals uit verschillende domeinen kunnen elkaar aanvullen met netwerken, ideeën, kennis van eenzaamheid en doelgroepen, en beschikbare locaties en materialen. Door samen te werken kan één en één drie worden. Zeker als de aanpak van eenzaamheid is vastgelegd in jaarplannen en medewerkers uren krijgen voor integrale samenwerking met kunst en cultuur, is er veel mogelijk.

Het is belangrijk om vooraf met elkaar te bespreken en expliciet te maken wat elke partij investeert in mensen en tijd, kennis, geld en materieel om tot het gezamenlijk doel te komen. Bespreek ook waarom, waartoe en hoe je gaat samenwerken. Verken overeenkomsten en verschillen in verwachtingen en perspectief.

Financiering

Vaak is er extra geld nodig om activiteiten van de grond te krijgen. Samenwerkingspartijen uit meerdere domeinen hebben verschillende mogelijkheden, ingangen en netwerken die zij kunnen benutten.

 • Beschrijf de aanpak van eenzaamheid in beleidsnota’s en bijbehorende begrotingen.
 • Ga met collega-ambtenaren regelmatig om tafel en bespreek mogelijkheden. Onderzoek hoe je in beleid, uitvoering én budget kunt werken aan doelen uit meerdere portefeuilles.
 • Werk samen op thema’s die schotten overstijgen.
 • Kijk naar mogelijkheden door innovatie- of teambudgetten.
 • Maak expliciet wat de effecten zijn van een project of initiatief. Wie hebben er allemaal wat aan?
 • Onderzoek mogelijkheden voor financiering uit verschillende beleidsbudgetten (wmo, welzijn, zorg, cultuur, sport, recreatie, enz.)
 • Neem contact op met een gemeentelijk of provinciaal beleidsmedewerker voor cultuur en/of een beleidsmedewerker voor het sociaal domein, en bespreek mogelijkheden om elkaar te versterken.
 • Maak expliciet wat de effecten zijn van kunst en cultuur. Wie hebben er allemaal wat aan? Zo kom je op nieuwe ideeën voor mogelijke investeerders.
 • Denk aan mogelijkheden voor financiering uit verschillende gemeentebudgetten (cultuur, wmo, welzijn, zorg, sport, recreatie, enz.)
 • Sluit je aan bij een lokale eenzaamheidscoalitie (via de gemeente) en onderzoek wat je samen met andere partijen kunt.
 • De meerjarenregeling Samen Cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie is speciaal gericht op samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein.
 • Onderzoek subsidiemogelijkheden bij lokale fondsen die de aanpak van eenzaamheid in hun regeling hebben opgenomen.
 • Het Ministerie van VWS geeft regelmatig subsidies uit via ZonMw. Houd hun website in de gaten voor actuele oproepen.
 • Denk aan sponsoren die vaak lokale initiatieven ondersteunen.
 • Neem contact op met de gemeentelijk beleidsmedewerker voor cultuur of je contactpersoon (mocht je subsidie krijgen van de gemeente) en bespreek mogelijkheden om de maatschappelijke rol van de vereniging te vergroten.
 • Sluit je aan bij een lokale eenzaamheidscoalitie (via de gemeente) en onderzoek wat je samen met andere partijen kunt.
 • Bekijk het programma Verenigingsondersteuning van de Rabobank Foundation voor ondersteuning van verenigingen die willen samenwerken om maatschappelijk actiever te worden.
 • Zoek contact met het lokale of provinciale cultuurcentrum en onderzoek mogelijke samenwerking. Soms hebben/ontvangen zij vanuit de gemeente specifiek budget om eenzaamheid aan te pakken.
 • Onderzoek welke (lokale) fondsen specifiek maatschappelijk georiënteerde projecten subsidiëren.
 • Neem contact op met de voor jouw vereniging aanwezige koepelorganisatie en bespreek ideeën en mogelijkheden.
 • Onderzoek of je samen met een cultuurpartij een subsidieaanvraag kunt doen bij het Fonds Cultuurparticipatie. De meerjarenregeling Samen Cultuurmaken is speciaal gericht op samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein.
 • Neem contact op met de beleidsmedewerker zorg, welzijn of sociaal domein bij de gemeente en bespreek kansen en mogelijkheden over de samenwerking met kunst- en cultuurpartijen.
 • Onderzoek subsidiemogelijkheden bij lokale fondsen met een focus op eenzaamheid of kunst en cultuur.
 • Het Ministerie van VWS geeft regelmatig subsidies uit via ZonMw. Houd hun website in de gaten voor actuele oproepen.
 • Sluit je aan bij een lokale eenzaamheidscoalitie (via de gemeente) en onderzoek wat je samen met andere partijen kunt.
 • Denk aan sponsoren die graag lokale initiatieven ondersteunen.

Fondsen

Financiering kan ook door subsidie aan te vragen bij een fonds. Er zijn fondsen die zich richten op allerlei thema’s, doelgroepen en specifieke regio’s. Er komen regelmatig nieuwe/tijdelijke regelingen gericht op samenwerking tussen zorg, welzijn en cultuur. Bekijk het overzicht van verschillende regelingen voor cultuur, zorg en welzijn.

Zoek je financiering voor een project of tijdelijke activiteit? Dan is het extra belangrijk dat er aandacht is voor borging van de resultaten. Alleen dan kan de continuïteit voor de doelgroep worden gewaarborgd.

Een jaarlijks geactualiseerd overzicht van fondsen geeft het FondsenBoek van Walburg Pers, dat je kunt lenen in een bibliotheek. Er zijn ook (betaalde) fondsendatabanken op internet te vinden.

Subsidiechecklist eenzaamheid

Op Aanpak eenzaamheid vind je een checklist voor als je subsidie wilt aanvragen voor een eenzaamheidsproject, of als je degene bent die over een aanvraag beslist.

Hulp nodig?

Gebruik het gesprekscanvas voor cultuurinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en amateurkunstverenigingen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.6 / 5. totaal 14

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Eliza Perez 02-04-2024

Wat een fijne praatbladen! Bedankt LKCA! Hoop dat heel veel mensen ze gaan inzetten.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Finn Minke
Finn Minke
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: zorg en welzijn
finnminke@lkca.nl
030 - 711 51 39
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel