Kennisdossiers Cultuurparticipatie

Inzichten voor professionals in cultuur, zorg en welzijn en beleid om drempels weg te nemen en te zorgen voor actieve cultuurparticipatie voor iedereen
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De komende jaren werken het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met organisaties uit de culturele sector en het sociaal domein aan de vergroting van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuurdeelname in de samenleving. LKCA legt kennis over initiatieven die drempels wegnemen of verlagen vast in kennisdossiers.

De kennisdossiers van het Programma Cultuurparticipatie bevatten achtergronden, inzichten en voorbeelden in cultuurparticipatie gezien vanuit tien thema’s uit het sociale domein.

Hiervoor gebruiken we o.a. ervaringen die we hebben opgedaan bij ondersteunende projecten en activiteiten uit de meerjarensubsidieregeling binnen het programma Samen cultuurmaken van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Professionals uit de cultuursector en het sociaal domein kunnen de kennis uit de dossiers benutten en toepassen zodat iedereen de gunstige effecten van actieve cultuurdeelname kan ervaren. De dossiers bevatten achtergrondinformatie, succes- en faalfactoren en relevante voorbeelden die professionals kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van projecten.

De kennisdossiers

De thema’s die in de kennisdossiers aan bod komen zijn:

Er worden binnenkort nog meer dossiers gepubliceerd, zoals over de thema’s Dementie en Laaggeletterdheid. De dossiers zullen regelmatig worden aangevuld; bijvoorbeeld met nieuwe inzichten en informatie afkomstig uit de deelnemende projecten. Als er binnen de aanvragen voor de subsidieregelingen andere thema’s aan bod komen, worden over die thema’s nieuwe dossiers ontwikkeld.

Foto header: Lilian van Rooij

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel