Bestuur

LKCA werkt vanuit het raad-van-toezichtmodel met een directeur-bestuurder. De verantwoordelijkheden van bestuur en raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in reglementen voor bestuur en toezicht. Bestuur en raad van toezicht werken vanuit de acht principes van de Governance Code Cultuur.

Directeur

Op 1 april 2023 is Lucien Kembel gestart als directeur-bestuurder van LKCA. Lucien werkt al zo’n 30 jaar als initiatiefnemer en leidinggevende in de kunst- en cultuursector. De afgelopen jaren was dat als directeur van de Haagse theaters Diligentia en PePijn. Eerder was hij directeur van het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee) en richtte theatergroep Made in da Shade op; een samenwerkingsverband van kunstenaars uit allerlei disciplines.

De tekst gaat verder onder de foto.

Directeur-bestuurder van LKCA: Lucien Kembel

Waardevol netwerk

Lucien brengt door zijn jarenlange ervaring als bestuurder en toezichthouder van onder meer de Boekmanstichting, het Mediafonds en het Nederlands Filmfestival een groot en waardevol cultureel netwerk mee. Zijn financiële en juridische kennis – hij studeerde Nederlands en Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam – zet hij graag in voor de creatieve sector.

De keuze voor LKCA

Lucien is een authentieke, sociaal vaardige en betrokken leider, met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Hij is intrinsiek gemotiveerd om invulling te geven aan de maatschappelijke doelstelling van LKCA: het toegankelijk maken van cultuur, voor iedereen. Zelf zegt hij hierover: ‘Ik vind het heel eervol om een bijdrage te mogen leveren aan de missie van LKCA om culturele en creatieve ontwikkeling mogelijk te maken voor iedereen. Voor mij gaan kunst en cultuur over het zichtbaar en (her)kenbaar maken van de diverse verhalen die onze maatschappij rijk is. Verhalen die kunnen bijdragen aan een grotere onderlinge verbondenheid en de kennis over elkaar vergroten en versterken. Ik zet dan ook heel graag mijn kennis, ervaring en netwerk in om met LKCA nog meer impact te genereren op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.’ Lees hier het hele interview.

Contactgegevens

Wil je in contact komen of een afspraak maken met Lucien Kembel? Neem dan telefonisch contact op met Désirée de Kreuk, Bestuursassistent bij LKCA. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 030 – 711 51 53. Of mail Lucien: LucienKembel@lkca.nl.

Raad van toezicht