Bestuur

LKCA werkt vanuit het raad-van-toezichtmodel met een directeur-bestuurder. De verantwoordelijkheden van bestuur en raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in reglementen voor bestuur en toezicht. Bestuur en raad van toezicht werken vanuit de acht principes van de Governance Code Cultuur.

Directeur

Op 25 maart 2024 is Elma Groen gestart als interim directeur-bestuurder van LKCA. Elma heeft meer dan 30 jaar ervaring met interim directiefuncties. Eerder werkte ze voor diverse grote en kleinere opdrachtgevers, van gemeenten en ministeries tot universiteiten en beroepsverenigingen. Als interim directeur-bestuurder geeft Elma leiding aan het managementteam en is ze sparringpartner voor de raad van toezicht.

De tekst gaat verder onder de foto.

Elma Groen. Foto gemaakt door Anette Brolenius.

Marlies Tal contactpersoon voor externe relaties

Marlies Tal wordt, naast haar rol als leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek en Beleid, tijdelijk verantwoordelijk voor de contacten met de externe relaties van LKCA. Ook richt ze zich op de inhoudelijke voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode en de Code Diversiteit & Inclusie, waarvan LKCA penvoerder is.

Vacature

Elma verbindt zich tot eind 2024 aan LKCA. Naar verwachting starten we na de zomer met het werven van een vaste directeur-bestuurder per januari 2025.

Contact

Wil je in contact komen met Elma of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op met Désirée de Kreuk, Bestuursassistent bij LKCA. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 030 – 711 51 53.

Raad van toezicht