Netwerken

Weet welke netwerken in jouw gebied of regio actief zijn en kom in contact met gelijkgestemden.

Zorg en welzijn

De Nationale Jeugdcoalitie
Door zich breed te ontwikkelen en anderen te ontmoeten bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op. Dit maakt zorg minder vaak nodig en het draagt bij aan een veerkrachtige samenleving.  Samen met NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt De Nationale Jeugdcoalitie vrijwilligers en professionals die werken met de kinderen en jongeren. Samen agenderen we een brede ontwikkeling van de jeugd in landelijk en gemeentelijk beleid. Het NJi is als kennispartner betrokken bij de coalitie en het Jeugdfonds Sport en Cultuur vanuit zijn ervaring met de specifieke doelgroep van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. In gesprek over dit thema? Neem gerust contact op met Marlies Tal of Claudia Marinelli.
link:

Cultuur- en erfgoedinstellingen

Netwerk educatoren podiumkunstinstellingen
Landelijk netwerk van educatoren werkzaam bij professionele podiumkunstinstellingen (gesubsidieerde podia & dans-, theater- en muziekgezelschappen). Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl of ChantaldeBonth@lkca.nl.
link:
Netwerk erfgoedparticipatie
Naast het vakoverleg erfgoededucatie initieert LKCA in 2021 samen met de provinciale erfgoedhuizen een landelijk netwerk erfgoedparticipatie. Meer informatie? Mail JoostGroeneboer@lkca.nl.
link:
Vakoverleg erfgoededucatie
Netwerk van provinciale erfgoedconsulenten dat vier maal per jaar kennis en ervaringen uitwisselt over erfgoededucatie in het onderwijs. Meer informatie? Mail Joost Groeneboer (u003ca href=u0022mailto:JoostGroeneboer@lkca.nlu0022u003eJoostGroeneboer@lkca.nlu003c/au003e).
link:

Speciaal onderwijs

Netwerk Kunst en Cultuureducatie Speciaal Onderwijs
Netwerk van provinciale en grootstedelijke kenniscentra dat kennis uitwisselt over ontwikkelingen in cultuureducatie binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meer informatie: MarianvanMiert@lkca.nl.
link:

Cultuurparticipatie

Hiphop Kenniskring
De Hiphop Kenniskring, mogelijk gemaakt door LKCA, komt 4 tot 6 keer per jaar online of live bij elkaar. Deelnemers zijn beoefenaars en organisatoren uit de hiphop scene, beleidsmakers en onderzoekers. Doelstelling is het delen van kennis, het bevorderen van samenwerking en het verkleinen van de kloof tussen praktijk, beleid en onderzoek. Ook deelnemen? Neem contact op met claudiamarinelli@lkca.nl of jonathandonken@lkca.nlrnrnNieuwjaarsboodschap 2023: Level up! Nu is de kans om hiphop écht een plaats te geven in het culturele landschap (lees het statement van de Hiphop Kenniskring via Hiphop in je Smoel)
link: