Weet welke netwerken in jouw gebied of regio actief zijn en kom in contact met gelijkgestemden.

Zorg en welzijn

De Nationale Jeugdcoalitie
Door zich breed te ontwikkelen en anderen te ontmoeten bouwen kinderen en jongeren sociaal, mentaal en fysiek kapitaal op. Dit maakt zorg minder vaak nodig en het draagt bij aan een veerkrachtige samenleving.  Samen met NOC*NSF, Scouting Nederland, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Sport en Gemeenten ondersteunt De Nationale Jeugdcoalitie vrijwilligers en professionals die werken met de kinderen en jongeren. Samen agenderen we een brede ontwikkeling van de jeugd in landelijk en gemeentelijk beleid. Het NJi is als kennispartner betrokken bij de coalitie en het Jeugdfonds Sport en Cultuur vanuit zijn ervaring met de specifieke doelgroep van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. In gesprek over dit thema? Neem gerust contact op met Marlies Tal of Claudia Marinelli.
link:

Speciaal onderwijs

Cultuur- en erfgoedinstellingen

Netwerk educatoren podiumkunstinstellingen
Landelijk netwerk van educatoren werkzaam bij professionele podiumkunstinstellingen (gesubsidieerde podia & dans-, theater- en muziekgezelschappen). Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl of ChantaldeBonth@lkca.nl.
link:
Vakoverleg erfgoededucatie
Netwerk van provinciale erfgoedconsulenten dat vier maal per jaar kennis en ervaringen uitwisselt over erfgoededucatie in het onderwijs. Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl.
link: