Weet welke netwerken in jouw gebied of regio actief zijn en kom in contact met gelijkgestemden.

Zorg en welzijn

Speciaal onderwijs

Cultuur- en erfgoedinstellingen

Netwerk educatoren podiumkunstinstellingen
Landelijk netwerk van educatoren werkzaam bij professionele podiumkunstinstellingen (gesubsidieerde podia & dans-, theater- en muziekgezelschappen). Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl of ChantaldeBonth@lkca.nl.
link:
Vakoverleg erfgoededucatie
Netwerk van provinciale erfgoedconsulenten dat vier maal per jaar kennis en ervaringen uitwisselt over erfgoededucatie in het onderwijs. Meer informatie? Mail MarianvanMiert@lkca.nl.
link: