Strategisch Overleg Cultuurparticipatie (SOCP)

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het Strategisch Overleg Cultuurparticipatie is het landelijke netwerk van provinciale en grootstedelijke organisaties op het gebied van cultuurparticipatie. Het doel van het netwerk is kennisuitwisseling, verbinding met collega’s en strategie ontwikkelen.

Het netwerk en partijen als OCW, FCP en LKCA delen en bespreken belangrijke ontwikkelingen. LKCA faciliteert dit netwerk en bereidt de vergadering voor, samen met enkele deelnemers.

Wat doen we in het SOCP?

We stemmen vooral het landelijke beleid ten aanzien van cultuurparticipatie af met het beleid op provinciaal en grootstedelijk niveau. Daarnaast verkennen we strategische richtingen voor cultuurparticipatie in de komende tijd. We hanteren de volgende focusthema’s:

 • Amateurkunstgroepen (formele en informele groepen)
 • Kunstprofessionals in cultuurparticipatie
 • Cultuur in verbinding met zorg & welzijn
 • Beleidsbeïnvloeding (Rijksbeleid, provinciaal beleid, landelijke ontwikkelingen, provinciale lobby)
 • Overige ideeën

Deze focusthema’s reiken verder dan alleen cultuurparticipatie: zij staan ook in verbinding met brede thema’s als educatie, zorg & welzijn, binnen-/buitenschools, overheidsbeleid, financiën. We bekijken deze thema’s dan ook vanuit de inclusieve leerecosysteem-gedachte.

Verslagen van de bijeenkomsten

Lees hier de recente verslagen van bijeenkomsten van het Strategisch Overleg Cultuurparticipatie:

 • Verslag 6 februari 2024: aandacht voor het Rijksbeleid en landelijke ontwikkelingen, revitalisering Amateurkunst en het Programma Cultuurparticipatie. En een uitwisseling over verschillende visies bij talentontwikkeling.
 • Verslag 19 september 2023: hoe zien de coalities eruit in het land? Wat staat er in de akkoorden over cultuur? En een overzicht van de plannen voor pilots Nationaal Akkoord Amateurkunst.
 • Verslag 23 mei 2023: een werkbezoek aan Kunstlink Flevoland, waarin we gezamenlijk de strategische richtingen verkenden voor cultuurparticipatie in de periode 2025-2028.
 • Verslag 24 januari 2023: een overleg met aandacht voor de arbeidspositie van kunstprofessionals, de nieuwe brede regeling combinatiefuncties, het Nationaal Akkoord Amateurkunst en het Programma Cultuurparticipatie.
 • Verslag 20 september 2022: aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstprofessionals, herstelgelden in het kader van revitalisering van de Amateurkunst en het Programma Cultuurparticipatie
 • Verslag 31 mei 2022: een update over het provinciaal/landelijk initiatief Kunst is gezond, de Nationale Jeugdcoalitie, aandacht voor de arbeidsmarktpositie van kunstprofessionals en herstelgelden in het kader van revitalisering van de Amateurkunst.
 • Verslag 25 januari 2022: we spraken over de rol en aanpak van provinciale organisaties/provincies ten aanzien van ontschotting cultuur en sociaal domein van gemeenten, over de versterking van het amateurkunstveld, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en het Programma Cultuurparticipatie.

De volgende instellingen participeren in het SOCP

Verder lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Jan van den Eijnden (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: cultuurparticipatie,voortgezet onderwijs
janvandeneijnden@lkca.nl
030 711 51 58
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel