Nieuwe pilotregelingen voor Nationaal Akkoord Amateurkunst 

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Als onderdeel van de route naar een Nationaal Akkoord Amateurkunst worden in 2023 en 2024 middelen beschikbaar gesteld voor een pilot. In dit artikel lees je meer over de planning en doelstellingen van de verschillende pilotregelingen en over het bijbehorende ontwikkeltraject, dat door LKCA wordt gecoördineerd.

Geopend voor aanvragen:
30 oktober 2023 – 28 februari 2024

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie over het aanvragen van subsidies vind je hier.

In november 2022 bepleitte staatssecretaris voor cultuur Uslu in haar ‘Meerjarenbrief 2023-2025: De Kracht van Creativiteit’ een Nationaal Akkoord Amateurkunst (werktitel) ― een waardevolle stap voor de sector.

Ze zegt in haar brief:  ‘Ik investeer in de sectorontwikkeling en -vernieuwing van amateurkunst. Ruim zeven miljoen mensen doen aan amateurkunst. Tegelijk blijken voorzieningen voor amateurs kwetsbaar. Ik zet in op een Nationaal Akkoord Amateurkunst met afspraken tussen OCW, IPO en VNG over een structurele, samenhangende aanpak van de ondersteuning van amateurkunstgroepen.’

Doelen pilot

Als onderdeel van de route naar het Nationaal Akkoord Amateurkunst worden in 2023 en 2024 middelen beschikbaar gesteld voor een pilot die onderzoekt waar de sector vanaf 2025 naartoe moet werken.

Doelen van de pilot zijn:

 • Amateurkunstbeoefening en cultuureducatie (buitenschool) inhoudelijk versterken;
 • Landelijke disciplineondersteuning versterken;
 • De ondersteuningsstructuur en infrastructuur structureel versterken door het realiseren van duurzame samenwerking. 

Twee regelingen

De projecten die via deze pilot subsidie ontvangen, vormen de input en de basis voor een Nationaal Akkoord Amateurkunst. De pilot bestaat uit twee regelingen: één gericht op discipline-ondersteuning en één op inhoudelijke versterking.

De eerste regeling ondersteunt projecten die bijdragen aan de toekomstige versterking van de ondersteuningsstructuur voor de amateurkunsten en/of versterking van de landelijke ondersteuning van disciplines.

De tweede regeling ondersteunt projecten die bijdragen de inhoudelijke versterking van amateurkunstbeoefening en cultuureducatie buiten school en/of de toekomstbestendige versterking van de ondersteuningsstructuur.

Meer informatie over de twee verschillende regelingen en de bijbehorende aanvraagbedragen lees je hier.

Kernambities pilot 

Plannen voor de pilot zetten in op één of meer van de vijf inhoudelijke kernambities:  

 1. Iedereen in Nederland die dat wil doet aan cultuurbeoefening, individueel of in groepsverband. Het aanbod sluit aan op de vraag, (h)erkent en stimuleert talenten en is toegankelijk, inclusief en veilig.  
 2. Cultuurbeoefening in alle diversiteit is zichtbaar in en wordt gewaardeerd door de samenleving, zodat mensen gestimuleerd worden om deel te nemen. 
 3. Amateurkunstgroepen (cultuurbeoefening in groepsverband in alle vormen) zijn vitaal en toekomstbestendig. Ze sluiten aan bij nieuwe manieren van cultuurbeoefening en er zijn voldoende vrijwilligers.  
 4. Amateurkunstgroepen zijn zich bewust van hun waarde en rol in de samenleving, hebben de vaardigheden en tools om deze in te zetten. Er zijn zowel in de praktijk als beleidsmatig verbindingen tussen andere domeinen (zoals welzijn, zorg, sport) en amateurkunstgroepen.  
 5. Er zijn voldoende artistiek begeleiders/artistiek kader en kunstdocenten voor cultuurbeoefening en deze hebben een aantrekkelijke beroepspraktijk.  

Ontwikkeltraject

Namens OCW draagt LKCA met een ontwikkeltraject bij aan samenwerking, ontwikkeling en kennisdeling over de pilot. Als aanvrager neem je dit mee in je plannen, neem je deel aan het traject en word je gevraagd tijd te reserveren om te monitoren & evalueren.

Met het ontwikkeltraject realiseren we samen met de pilotorganisaties dat: 

 1. De impact en opbrengst van de pilot zo groot mogelijk is. De organisaties die meedoen aan de pilot helpen elkaar verder door kennis en vaardigheden uit te wisselen.  
 2. De werkwijzen en (leer)opbrengsten overdraagbaar zijn gemaakt. Met hulp van LKCA worden deze verzameld, zodat ook andere organisaties in het amateurkunstenveld ze toe kunnen passen. 
 3. We input bieden voor het Nationaal Akkoord Amateurkunsten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan conclusies en aanbevelingen uit de pilotregelingen die input vormen voor het opstellen en uitvoeren van het akkoord.   

Voor het ontwikkeltraject betrekt LKCA drie specialisten die dit gaan vormgeven en uitvoeren, samen met de organisaties die meedoen en LKCA-medewerkers. De specialisten zijn:

 • Kwartiermaker/netwerker: Evelien Nelemans-Wouters (ENW Cultuur)
 • Onderzoeker: Dr. Natascha Notten (onderzoeksbureau Gelijkschap)
 • Communicatiespecialist: Wytse Pyt de Jager

Resultaten zijn onder andere: kennis op onze website, bijeenkomsten met aanvragers en spelers uit het veld en een visie voor het Nationaal Akkoord Amateurkunst.

Verder lezen:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 2.5 / 5. totaal 6

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Mark Jansen (voorzitter Jubal Varsseveld) 17-10-2023

Onze vereniging behoort met zo'n 140 leden wel tot de grotere muziekverenigingen vermoed ik. We doen aan eigen muziekonderwijs en werken samen met o.a. de basisschool voor projecten op school. Bij toeval stuit ik op deze regeling; tot dan toe had ik er nooit van gehoord. Hoe kan dit nu? Hoe is de communicatie hieromtrent georganiseerd?

reageer
Piet Roorda 18-10-2023

Beste Mark, hartelijk dank voor je vraag en interesse.
De pilotregeling is nog maar net vastgesteld door de staatssecretaris. Eerste informatie is door FCP vanaf 2e helft juli verspreid en door LKCA ook gedeeld in de nieuwsbrief van 17 augustus. Het is een pilotregeling van FCP om te leren hoe de ondersteuning van amateurkunst versterkt kan worden.
Valt jullie vereniging onder Gelderland en KNMO? Je zou contact op kunnen nemen met Cultuur Oost of KNMO om te kijken hoe je aan kunt sluiten bij een aanvraag van hen. Als je meer wilt weten, kun je me mailen.

reageer
Thomas van der Ham 09-11-2023

Hoi Mark. Ik hoor graag van je! thomasvanderham@cultuuroost.nl
Hartelijke groet,
Thomas

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 711 51 85
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel