Nieuwe pilotregeling voor Nationaal Akkoord Amateurkunst 

Bijgewerkt op:
Deel dit artikel
Als onderdeel van de route naar het Nationaal Akkoord Amateurkunst worden in 2023 en 2024 middelen beschikbaar gesteld voor pilots. In dit artikel lees je meer over de planning en doelstellingen van de pilotregeling voor het Nationaal Akkoord Amateurkunst, en vind je de factsheet met alle belangrijke informatie.

In november 2022 bepleitte de staatssecretaris voor cultuur in haar ‘Meerjarenbrief 2023-2025: De Kracht van Creativiteit’ een Nationaal Akkoord Amateurkunst ― een waardevolle stap voor de sector. Ze zegt in haar brief:  ‘Ik investeer in de sectorontwikkeling en -vernieuwing van amateurkunst. Ruim zeven miljoen mensen doen aan amateurkunst. Tegelijk blijken voorzieningen voor amateurs kwetsbaar. Ik zet in op een Nationaal Akkoord Amateurkunst met afspraken tussen OCW, IPO en VNG over een structurele, samenhangende aanpak van de ondersteuning van amateurkunstgroepen.’

Pilotregeling Nationaal Akkoord Amateurkunst

Als onderdeel van de route naar het Nationaal Akkoord Amateurkunst worden in 2023 en 2024 middelen beschikbaar gesteld voor pilots. In het najaar gaat een regeling open voor pilots die de sector inhoudelijk ondersteunen en waarin geleerd wordt voor het Nationaal Akkoord. Doelen van de pilots zijn: 

 • Amateurkunstbeoefening en cultuureducatie (buitenschool) inhoudelijk versterken;
 • Landelijke disciplineondersteuning versterken;
 • De ondersteuningsstructuur en infrastructuur structureel versterken door het realiseren van duurzame samenwerking. 

In de afgelopen periode heeft het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) de contouren ontwikkeld van de regeling. De opbouw en de belangrijkste kaders heeft FCP vastgelegd in een factsheet.

De factsheet bevat de belangrijkste informatie waarmee organisaties plannen kunnen ontwikkelen en een aanvraag kunnen voorbereiden. In de komende maanden wordt de regeling ingericht en vastgesteld, en de verwachting is dat de regeling begin oktober opengaat.  

Kernambities pilots 

Door de strategische werkgroep Revitalisering Amateurkunst zijn kernambities voor de pilots geformuleerd. In de plannen voor de pilots moeten een één of meer van de vijf inhoudelijke kernambities terugkomen:  

 1. Iedereen in Nederland die dat wil doet aan cultuurbeoefening, individueel of in groepsverband. Het aanbod sluit aan op de vraag, (h)erkent en stimuleert talenten en is toegankelijk, inclusief en veilig.  
 2. Cultuurbeoefening in alle diversiteit is zichtbaar in en wordt gewaardeerd door de samenleving, zodat mensen gestimuleerd worden om deel te nemen. 
 3. Amateurkunstgroepen (cultuurbeoefening in groepsverband in alle vormen) zijn vitaal en toekomstbestendig. Ze sluiten aan bij nieuwe manieren van cultuurbeoefening en er zijn voldoende vrijwilligers.  
 4. Amateurkunstgroepen zijn zich bewust van hun waarde en rol in de samenleving, hebben de vaardigheden en tools om deze in te zetten. Er zijn zowel in de praktijk als beleidsmatig verbindingen tussen andere domeinen (zoals welzijn, zorg, sport) en amateurkunstgroepen.  
 5. Er zijn voldoende artistiek begeleiders/artistiek kader en kunstdocenten voor cultuurbeoefening en deze hebben een aantrekkelijke beroepspraktijk.  

Ontwikkeltraject

Een belangrijk onderdeel van de pilots is de samenwerking van verschillende organisaties. In de factsheet vind je meer informatie wat dat betekent voor plannen en activiteiten. Namens OCW draagt LKCA middels een ontwikkeltraject bij aan samenwerking, ontwikkeling en kennisdeling.  

Met het ontwikkeltraject realiseren we dat: 

 1. De impact en opbrengst van de pilots voor het veld zo groot mogelijk zijn. De organisaties die meedoen aan de pilots helpen elkaar verder door kennis en vaardigheden uit te wisselen.  
 2. De werkwijzen en (leer)opbrengsten overdraagbaar zijn gemaakt. Met hulp van het LKCA worden deze verzameld, zodat ook andere organisaties in het amateurkunstenveld ze toe kunnen passen. 
 3. De pilots input bieden voor het Nationaal Akkoord Amateurkunsten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan conclusies en aanbevelingen uit de pilots die input vormen voor het opstellen en uitvoeren van het akkoord.   

Door middel van monitoring van de pilot projecten en activiteiten, realiseert LKCA uitwisseling tussen partners en organisaties in de pilots en ontwikkelen of verbeteren we methodes en werkwijzen LKCA gaat hiermee met het veld aan de slag vanaf september. Dit resulteert in kennis op onze website, bijeenkomsten met aanvragers en spelers uit het veld en een visie voor het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Meer informatie over dit traject volgt in september.  

Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning  

Op vrijdag 6 oktober 2023 staat de Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning volledig in het teken van het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Gedurende deelsessies wordt ingegaan op de kernambities voor het Nationaal Akkoord, met thema’s zoals nieuwe financieringsmogelijkheden, een toekomstbestendige ondersteuningsstructuur, diversiteit en toegankelijkheid van amateurkunsten, artistiek aanbod en arbeidsvoorwaarden voor kunstprofessionals. Daarnaast wordt ook de nieuwe pilotregeling verder toegelicht.

Verder lezen:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 1.3 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Joey Tax 17-07-2023

Al jaren als gediplomeerd gitaardocent actief als zzp'er en kan financieel ervan rondkomen. Wat ik hier lees is gebakken lucht en oeverloos geblaat van beleidstaal waar mijn beroepsgroep totaal geen ene moer aan heeft. Marginalisering buitenschoolse educatie wordt hierdoor niet gestopt.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 - 711 51 31
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 - 711 51 60
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 - 711 51 85
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Deel dit artikel