Jaarverslag LKCA

Elk jaar blikken we terug op alle mooie activiteiten waar we samen met partners aan hebben gewerkt. We verantwoorden dit in een jaarverslag.
Ook in 2022 werkte LKCA aan cultuur voor iedereen, op school en in de vrije tijd. Wat waren onze mijlpalen? En wat ondernamen we in onze drie rollen: aanjager, verbinder en beschouwer? Je leest het in ons jaarverslag.

Hoofdopdrachten

LKCA werkt aan cultuur voor iedereen en kent drie hoofdopdrachten, vervat in de woorden aanjagen, verbinden en beschouwen. Het aanjagen gaat soms om grote maatschappelijke bewegingen, de versterking van de sector cultuurparticipatie ten tijde van corona bijvoorbeeld, die leidde tot een nationaal akkoord en een duurzame impuls voor de hele sector. Met veel partners lukte het dit op de kaart te krijgen.

Waar het gaat om diversiteit en inclusie is LKCA landelijk trekker van de gedragscode met dezelfde naam. LKCA ondersteunt de belangen van verschillende doelgroepen door voor hen belangrijke thema’s te agenderen bij beleidsmakers en in de politiek en biedt deskundigheid op het gebied van belangenbehartiging.

Verbindende rol

Vanuit de verbindende rol zorgt LKCA voor samenhang in het veld, door het inrichten van landelijke netwerken en het tijdelijk begeleiden totdat ze op gang komen. De specialisten van LKCA zorgen ervoor dat ons werkveld goed geïnformeerd wordt over de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende werkgebieden. Ze delen die informatie bijvoorbeeld op conferenties of via sociale media. Inmiddels slaagt LKCA er ook in op de Cariben een netwerk in te richten voor cultuurbeoefening.

Beschouwende rol

De beschouwende rol krijgt invulling door gericht onderzoek, toegepast op de vragen die het veld stelt. Dat kunnen verenigingen of instituten zijn, maar ook overheden. Zoals de monitor gemeentelijk beleid, de analyse van herstelgelden en het onderzoek naar hoe gemeenten cultuur kunnen verbinden aan zorg en welzijn.

LKCA deelt de opbrengsten van onderzoek via digitale kanalen, in trainingen of in conferenties. De onderzoeken die LKCA uitvoert of initieert, dienen met regelmaat als basis voor beleid op lokaal, regionaal of nationaal niveau.

Kennis

Het werk van LKCA krijgt vorm in verschillende activiteiten, van individuele gesprekken en congressen, tot netwerken en trainingen, expertmeetings en onderzoeken en publicaties. De gemene deler van al onze activiteiten is om het veld te voorzien van kennis om gefundeerde keuzes te kunnen maken en hun werk zo professioneel mogelijk te kunnen doen.

Download de jaarverslagen

Jaarverslag 2022 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2021 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2019 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2018 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2017 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2016 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2015 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2014 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2013 (inclusief financiële verantwoording)