Jaarverslag LKCA

Elk jaar blikken we terug op alle mooie activiteiten waar we samen met partners aan hebben gewerkt. We verantwoorden dit in een jaarverslag.
Ook in 2023 werkte LKCA aan cultuur voor iedereen, op school en in de vrije tijd. Wat waren onze doelen en mijlpalen? Je leest het in ons jaarverslag.

Doelstellingen

LKCA werkt aan cultuur voor iedereen. In de beleidsperiode 2021-2024 werken we aan de volgende acht doelen:

 1. Een inclusieve sector
 2. Versterking van de kennisontwikkeling
 3. Het versterken van het beleid
 4. Cultuureducatie voor ieder kind
 5. Cultuur in het mbo
 6. Cultuurparticipatie voor iedereen
 7. Het versterken van de positie van kunstprofessionals
 8. Het versterken van beoefenaarsverbanden

Jaarverslag 2023

In de onderstaande infographic hebben we weergegeven hoe we in 2023 aan onze doelen hebben gewerkt. Ook vind je hier onze mijlpalen en hoogtepunten, zoals:

 • We organiseerden 121 online en 50 offline evenementen, met in totaal 3335 bezoekers;
 • Onze helpdesk beantwoordde 946 vragen over cultuureducatie, -participatie en -beleid;
 • We verstuurden 24 nieuwsbrieven;
 • We publiceerden 18 onderzoeken, whitepapers en essays
 • De Cultuurkrant groeide naar 11.617 oplagen in 2023;
 • De Code Diversiteit & Inclusie lanceerde twee nieuwe scans: de Beleidsscan en de Werkvloerscan;
 • We publiceerden 76 online artikelen;
 • We organiseerden 14 LKCAteliers met in totaal 1239 deelnemers.
 • In 2023 voerden we een klanttevredenheidsonderzoek uit waaruit bleek dat 64% van de deelnemende respondenten LKC aanbeveelt als kenniscentrum. Een significante stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen dit percentage nog 52% bedroeg.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Tijdlijn: dit (en meer) bereikten we in 2023

Januari

 • In de driejaarlijkse Monitor Amateurkunst presenteerden we de belangrijkste trends en thema’s in de cultuurbeoefening van de Nederlandse bevolking.

Februari

 • We benadrukten de rol van cultuur in de diverse programma’s van de brede SPUK en het belang van cultuurcoaches in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Met een mooi resultaat: alle Nederlandse gemeenten vroegen de brede SPUK inclusief BRC aan.

Maart

April

Mei

 • We ontwikkelden een nieuw beroepsprofiel van (toekomstige) kunstvak-docenten in het primair onderwijs en de kinderopvang.
 • De netwerken van mbo, vo, so, Evi-gebruikers en het LPKC kwamen voor het eerst bij elkaar tijdens de Netwerkendag Cultuuronderwijs.
 • Het Strategisch Overleg Cultuurparticipatie (SOCP) kwam bij elkaar voor gezamenlijke strategie en visieontwikkeling.

Juni

 • In de Cultuurkrant: Jaswina Bihari-Elahi over kansenongelijkheid en Thom Stuart (DDDD) over succesvolle danseducatie
 • Cultuur+Educatie 62, met recent onderzoek over uiteenlopende onderwerpen zoals poëzieonderwijs en muziekeducatie.
 • Dirigenten en bestuurders in beweging: een onderzoek naar de veranderingen die het meest van invloed zijn op de HaFaBra-sector en wat dit betekent voor verenigingen en dirigenten.

Juli

Augustus

 • Van fair pay tot impactmetingen: een verzameling van de best gelezen opiniestukken op ons opinieplatform Cultureel Kapitaal.

September

 • In de septembereditie van de Cultuurkrant deelden we adviezen en wensen voor een nieuw kabinet.
 • We spraken met mbo-instellingen over hun visie op kunst en cultuur en invulling van de algemeen vormende opdracht.

Oktober

November

 • Kunst als (ver)wondermiddel: een onderzoek naar beleid, opbrengsten en werkzame elementen van actieve cultuurparticipatie, met de 6 dimensies van Positieve Gezondheid.
 • LKCA werkte mee aan het Nederlandse UNESCO-advies On(ver)vangbaar: de innovatieve kracht van the culture, dat is aangeboden aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu.
 • Cultuur+Educatie 64 was grotendeels gewijd aan theoretische perspectieven op kunst- en cultuuronderwijs.

December

Download eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2022 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2021 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2019 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2018 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2017 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2016 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2015 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2014 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2013 (inclusief financiële verantwoording)