Jaarverslag LKCA

Elk jaar blikken we terug op alle mooie activiteiten waar we samen met partners aan hebben gewerkt. We verantwoorden dit in een jaarverslag.

Met dit jaarverslag blikt LKCA terug op 2021, wederom een bijzonder jaar. Weer speelde covid een grote rol in ons leven en werk. Zeker in de culturele sector bepaalde covid helaas wat er wel en niet kon. Wat dat voor ons werk betekende, hadden we in 2020 al geleerd en ervaren. We hebben dankzij die ervaring in 2021 heel veel kunnen doen en ondanks alle narigheid mooie resultaten kunnen boeken.


Corona heeft ook wel een positief effect gehad voor ons werkveld: het belang van cultuureducatie en cultuurparticipatie (en daarmee het gemis als het stilligt) werden meer gezien: in de overheidscommunicatie rondom de lockdowns werd expliciet over cultuurbeoefening gesproken en er was aparte steun voor de amateurkunst. We hebben daar met partners hard voor gewerkt en blijven dat doen.


2021 was het eerste jaar van de nieuwe cultuurnotaperiode 2021-2024. Die stond natuurlijk in het teken van ‘aan de slag’, maar ook van het indienen van een verbeterd activiteitenplan inclusief corona-addendum. We zijn blij dat daarmee het adviestraject van de Raad voor Cultuur over onze plannen voor 2021-2024 tot een positief einde is gekomen.


Kortom, ondanks alles heeft LKCA in 2021 een goed jaar gehad. Een jaar waarin professionals ons wisten te vinden en waardeerden. Met dit jaarverslag is 2021 helemaal afgerond en zetten wij ons met de volle 100% in voor een nog beter 2022. Met het op 10 januari 2022 aantreden van een nieuw kabinet dat mooie ambities op het terrein van cultuureducatie en cultuurparticipatie heeft geformuleerd, in het voorjaar nieuwe gemeentebesturen én hopelijk een minder dominante rol voor covid in ons leven, hebben we daar alle vertrouwen in!

Visuele weergave van behaalde cijfers LKCA in 2021
Visuele weergave van quotes door partners van LKCA_bron_jaarverslag2021

Download de jaarverslagen

Jaarverslag 2021 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2020 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2019 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2018 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2017 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2016 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2015 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2014 (inclusief financiële verantwoording)
Jaarverslag 2013 (inclusief financiële verantwoording)