Onze partners

LKCA werkt samen met cultuurorganisaties, onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteunende organisaties en overheden. Ook werken we samen met belangenorganisaties die mensen vertegenwoordigen met minder goede toegang tot de cultuursector.

Landelijk en internationaal

We werken nauw samen met FCP en met partners zoals provinciale uitvoeringsorganisaties of brancheorganisaties. Ook halen we kennis en inzichten op via internationale samenwerking en op internationale bijeenkomsten en vertegenwoordigen we Nederland vaak in het buitenland

LKCA en andere landelijke ondersteunende instellingen zoeken elkaar steeds meer op om in gesprek te gaan met het veld, van elkaar te leren en samen op te trekken. Zo verkennen we actuele maatschappelijke thema’s, zoals de Fair Practice Code, duurzaamheid en inclusie. Ook trekken we gezamenlijk op als gesprekspartner voor OCW en de Raad voor Cultuur en signaleren we samen de behoeften en ontwikkelingen in de cultuursector.

Provinciaal en regionaal

Partijen uit het hele land zijn in onze netwerken aanwezig. Met een aantal activiteiten zetten we in op samenwerking door het hele land en zorgen we voor een goede wisselwerking tussen ons werk en dat van lokale en provinciale partners. Zo hebben we bijvoorbeeld LKCA-accounthouders per provincie, is er een helpdesk voor advies en samenwerking en werken we samen voor onderzoek.