Provinciale instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Provinciale instellingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bieden advies en ondersteuning aan gemeenten, culturele instellingen, scholen en/of amateurverenigingen.

Verschillende taken

De instellingen krijgen subsidie van de provincie en zijn partner in de uitvoering van het provinciale cultuurbeleid. De taken variëren van advies, bemiddeling, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming tot projectontwikkeling, lesaanbod, facilitaire ondersteuning en financiering. De taken verschillen per instelling omdat provincies van elkaar verschillen in beleidskeuzes en identiteit.

Overzicht provinciale instellingen

Raad van twaalf

De provinciale instellingen hebben hun expertise gebundeld in de Raad van twaalf.

Erfgoedhuizen

Provinciale erfgoedhuizen en vergelijkbare provinciale erfgoedinstellingen ondersteunen beheerders en gebruikers van erfgoed, waaronder scholen en aanbieders van erfgoededucatie. Deze instellingen zijn verenigd in OPEN.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In de helft van de provincies is de provinciale instelling voor kunst en cultuur penvoerder en regisseur van projecten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.
Lees meer over Cultuureducatie met Kwaliteit
Penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel