Marlies Tal (zij/haar/haar)

Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70

Hoe kan ik anderen de kansen bieden die ik heb gehad? Die vraag motiveert mij bij mijn werk voor LKCA. Want het zijn de verhalen, de ervaringen, de belevingen en de uitdagingen die cultuur biedt, die het leven de moeite waard maken.

Toen ik opgroeide was cultuur een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven en van mijn ontwikkeling. Mijn ouders gaven dit vrij klassiek vorm: vioolles, tekenlessen, musicalles, concert- en museumbezoeken. Allemaal mogelijkheden om me te leren uiten, te leren reflecteren, die mij uitdaagden en voor ontspanning zorgden.

Inmiddels heeft mijn cultuurconsumptie andere vormen gekregen. Via boek, film of muziek stap ik in werelden die mij inzichten bieden, uitdagen, vermaken en mijn leven mooi maken. Die kansen wil ik zo veel mogelijk mensen bieden, door te luisteren naar wat zij willen, naar wat volgens hen beter kan. Dat wil ik samen met het veld realiseren.

Hoe ik dat doe? Ik werk het liefst zo efficiënt en zo goed mogelijk naar ieders wens. Daarbij combineer ik graag diverse ideeën en verlies het grote plaatje niet uit het oog. Vanuit die kwaliteit voel ik mij vooral thuis aan strategische tafels waar ik zaken zo goed mogelijk kan organiseren en me daarbij baseer op inhoudelijke kennis.

Bekijk alle medewerkers