mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking zijn er drempels om aan kunst en cultuur te doen. Hoe zorgen we samen dat toegankelijkheid van kunstonderwijs- en beoefening stijgt voor mensen met een beperking?