Programma Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning

4 oktober 2024 in Akoesticum, Ede
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning is een jaarlijks evenement met én voor landelijke, provinciale en lokale beleidsmakers en ondersteuners van amateurkunst. Op deze pagina vind je meer informatie over het programma.

Hoewel de amateurkunstsector steeds sterker op de agenda staat van beleidsmakers en ondersteuners, blijft het nodig om het professionele netwerk te versterken.

Deelnemers gaan tijdens de Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning in deelsessies aan de slag met thema’s zoals talentontwikkeling, vitale amateurkunst en diversiteit en inclusie. We zoeken naar antwoorden op vragen zoals: Hoe betrekken we de sector beter bij maatschappelijke opgaven? Weten we met de huidige ondersteuning alle amateurkunstgroepen en artistieke begeleiders te bereiken en versterken? En hoe pak je het evalueren van je eigen praktijk aan? Ook is er plenair aandacht voor het  Nationaal Ontwikkeltraject Amateurkunst en de Verenigingsmonitor 2024.

Het programma ziet er als volgt uit:

Openingssessie

Floor Ziegler werkt met de Stadsmakerscoöperatie aan maatschappelijke uitdagingen en weet als geen ander hoe kleine initiatieven grote effecten kunnen hebben. Door bewoners te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken, sleutelpersonen in te zetten en beleidsmakers op de goede manier te bevragen, gaan er deuren open. Tijdens deze sessie vertelt Floor over haar ervaringen, werkwijze en aanpak. Met elkaar maken we een vertaalslag naar de amateurkunstsector: hoe bundelen we onze krachten?

Deelsessies

Hieronder vind je de verschillende deelsessies waarvoor je je kunt inschrijven. Klik op het pijltje om meer informatie over de betreffende deelsessie te lezen.

Deelsessies ronde 1

1: Formeel en informeel: hoe bieden we gelijkwaardige ondersteuning?

Hoe ondersteun je alle amateurkunstgroepen, ongeacht hoe ze georganiseerd zijn? Dit is een belangrijke vraag voor veel ondersteuners en beleidsmakers, die hun perspectief moeten verbreden om een brede amateurkunstsector met zowel formele als informele groepen te faciliteren. In deze sessie vertelt een aantal ondersteuners over hun aanpak. Huis voor de Kunsten Limburg presenteert de resultaten uit eigen onderzoek naar informele amateurkunstgroepen in de provincie. ZIMIHC bespreekt een praktijkonderzoek naar informele netwerken in Utrecht. Wat kunnen we hiervan leren?

2: Toegankelijke amateurkunst: hoe stimuleren we participatie?

Hoe verbeter je als beleidsmedewerker en lokale/provinciale adviseur de toegankelijkheid van amateurkunst? Welke drempels ervaren inwoners om aan cultuurbeoefening te doen en hoe kunnen we die verlagen? In deze sessie bespreken we een aantal effectieve aanpakken en hoe je deze zou kunnen inzetten in jouw gemeente of provincie. Twee provincies delen voorbeelden van gemeenten die amateurkunsten in hun kracht zetten en samen met het sociaal domein werken aan een visie op ondersteuning, toegankelijkheid en brede participatie. We gaan aan de slag met een vertaling hiervan naar de eigen praktijk.

3: Een gezond werkveld: hoe ondersteunen we artistiek begeleiders?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie als werkveld voor artistiek begeleiders niet altijd gezond is. De werkomstandigheden zijn vaak niet optimaal en bieden nog te weinig perspectief. Kunnen betere financiering en ondersteuning deze situatie verbeteren? Wat kan de tarieventool Fair-Pay van Platform ACCT hierbij betekenen? En hoe zorgen Dansbelang en de Bond van Orkestdirigenten en Instucteurs (BvOI) in hun sectoren voor ondersteuning en perspectief? In deze sessie bespreken we voorbeelden van de ondersteuning van artistiek begeleiders bij amateurkunstgroepen die hebben geleid tot een verbetering van werkomstandigheden. 

4: Impact meten: evalueren kun je leren

In deze sessie kijken we naar diverse ingrediënten van impact, evaluatie en hoe we beter zicht kunnen krijgen op de doorwerking van amateurkunstondersteuning en -beleid. Ook gaan we aan de slag met het maken van een evaluatieplan voor de eigen praktijk. Dat doen we vanuit het idee dat we met een impactmeting of evaluatie vooral willen leren over onze eigen interventies, acties en beleid. Hoe richt je dat traject het beste in? Deze sessie geeft antwoorden op ‘waarom’ en ‘hoe’ je een waardevolle evaluatie kunt aanpakken.

5: Ontschotten: wat maakt integraal beleid succesvol?

Beleidsmedewerkers cultuur staan vaak voor de opgave om hun cultuurbeleid integraal vorm te geven. Welke uitdagingen en knelpunten liggen er voor cultuur bij de verbinding met andere domeinen, zowel in het gemeentehuis als daarbuiten? Hoe helpen bredere beleidsthema’s en externe regelingen van Rijk en Provincie bij het vormgeven van een integrale aanpak? En wie pakt hierbij welke rol? Tijdens deze sessie vertellen een gemeentelijke beleidsmedewerker cultuur en een provinciale adviseur cultuur over hun praktijk en geven reflecties. Door het uitwisselen van eigen ervaringen en zienswijzen formuleren we samen de ingrediënten voor succesvol ontschotten.

6: Deskundigheidsbevordering: tools & trainingen voor amateurkunstondersteuners

Lokale ondersteuners en trainers verrichten cruciaal werk voor amateurkunstgroepen. Hoe zorgen we ervoor dat deze ondersteuners goed toegerust en breed beschikbaar zijn? In deze sessie bieden we een overzicht van de tools, trainingen én menskracht die hulp kunnen bieden bij uitdagingen op verschillende onderwerpen: van ledenwerving tot financiering, en van communicatie tot cultuurbeleid. Inspirerende tools van Keunstwurk Friesland en Kunstloc Brabant zullen worden uitgelicht. Door middel van intervisie gaan we ook in op de persoonlijke ontwikkelbehoeften en deskundigheidsbevordering van ondersteuners en mogelijke vervolgstappen hierbij.  

Deelsessies ronde 2

7: VerenigingsMonitor 2024: van data naar beleid en ondersteuning

De VerenigingsMonitor (2024) en de Monitor Amateurkunst (2023) bevatten veel informatie over trends en ontwikkelingen in het amateurkunstveld. Maar wat kun je met die data? Hoe kan het helpen je verhaal als beleidsmaker feitelijk te onderbouwen? In deze sessie presenteren én interpreteren we de belangrijkste resultaten van recent monitoronderzoek. Daarna verkennen we hoe je als beleidsmaker of ondersteuner de cijfers en feiten uit deze onderzoeken in kunt zetten in je eigen praktijk.

8: Jongeren en amateurkunst: duurzaam betrekken

Het betrekken van jongeren (12-27 jaar) is een uitdagende opgave, maar tegelijkertijd draagt de betrokkenheid van jongeren veel bij aan vernieuwing en toekomstbestendigheid van de amateurkunstsector. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van Kunstlink Flevoland en de European Choral Association gaan we met elkaar in gesprek over wat amateurkunstgroepen, ondersteuners of overheden kunnen doen om cultuurbeoefening door jongeren en hun betrokkenheid bij de amateurkunsten te stimuleren en behouden.

9: Artistiek begeleiders: scholing en competenties

Welke competenties hebben artistiek begeleiders/docenten nodig om goed te functioneren in de amateurkunstsector? Aan de hand van twee verschillende bronnen – van Netwerk Kunstvakdocentenopleiding (KVOD) en van het Raamleerplan Theaterregisseur voor de Amateurkunst – bespreken we hoe de genoemde competenties aansluiten bij het werkveld. Jonge professionals reflecteren en vertellen over hun zoektocht in het werkveld. Aanbieders van scholing komen aan het woord over de aansluiting van opleidingen met het werkveld en over de wijze waarop zij hun scholing organiseren. De landelijke koepel Stichting Visie AmateurTheater (Stichting VAT) licht toe hoe in haar pilot jonge makers hun weg vinden in het werkveld. Hoe kunnen we de (na- en bij-)scholing van artistiek begeleiders in het amateurkunstveld ontwikkelen, versterken en verankeren?

10: Toegankelijke financiering: wat zijn de recente ontwikkelingen?

Financiering binnen de amateurkunstsector is niet voor iedereen even toegankelijk. Welke rol spelen ondersteuners in het beter zichtbaar maken van de beschikbare financiële steun? En wat is de impact van recente ontwikkelingen, zoals AI? Er zijn hulpmiddelen beschikbaar, maar deze zijn afhankelijk van kennisdeling door bijvoorbeeld gemeenten en ondersteuningsinstellingen. Gedurende deze sessie verdiepen we ons, aan de hand van een aantal recente initiatieven van o.a. Kunstgebouw Zuid-Holland en Cultuur+Ondernemen in beschikbare tools en handvatten die de toegankelijkheid van financiering kunnen vergroten.

11: Inclusie en diversiteit: hoe stimuleer je dit?

Welke bijdrage kunnen ondersteuners en beleidsmedewerker leveren aan een meer diverse cultuursector? Welke obstakels neem je zelf waar en hoe ga je daar mee om? Hoe krijg je oog voor de mensen die niet mee (kunnen) doen en hoe betrek je ze beter? De sessieleiders van De Participatie Federatie nodigen je in deze sessie uit tot een reflectie op jezelf en je omgeving om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen.

Tijden (onder voorbehoud)

9:30Inloop
10:00Plenaire opening
10:55Pauze
11:15Deelsessies ronde 1
12:30Pauze
13:15Plenaire sessie
13:45Deelsessies ronde 2
15:00Pauze
15:15Plenaire sessie
16:00Afsluiting en borrel

Kom je naar de Landelijke Dag Amateurkunstondersteuning?

Ben jij een landelijke, provinciale of lokale beleidsmakers op het gebied van cultuur? Of ondersteun je de amateurkunstsector vanuit een andere rol? Schrijf je dan nu in!

Ben je nieuw bij LKCA? Dan maak je eerste een LKCA-profiel aan. Daarmee kun je je aanmelden voor deze dag, direct een keuze maken tussen de deelsessies en je dieetwensen en toegankelijkheidswensen doorgeven. Omdat het om een live bijeenkomst gaat, is er beperkt plek en vragen we je om goed na te denken over het aantal deelnemers per organisatie.

Weet je niet zeker of je tot de doelgroep van deze dag behoort? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een van de LKCA-collega’s vermeld onderaan deze pagina.

Dit jaar denken Koornetwerk Nederland, Kunstgebouw en de gemeente Barneveld mee over het programma.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 2.8 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 711 51 85
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel