Corona

Wat is de impact van corona op cultuureducatie en cultuurparticipatie? Wat zijn nieuwe initiatieven? En hoe bereiden we ons voor op de 'anderhalvemeter-maatschappij'?