Coronaondersteuners helpen amateurkunstkoepels bij herstelplannen

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor 10 maanden; LKCA begeleidt het traject en zorgt voor kennisdeling en verbinding.

Dit artikel is een update van Coronaondersteuning landelijke koepels amateurkunst goed van start, dat verscheen op 23 februari 2021.

Steunpakket OCW: ook voor het Verenigingsleven

In mei 2020 stelde OCW een steunpakket beschikbaar voor de culturele sector. Een deel daarvan wordt gebruikt voor ondersteuning van negen landelijke amateurkunstkoepels. Die ondersteuning is hard nodig want duizenden vrijwillige bestuurders zijn al bijna een jaar druk in de weer om het verenigingsleven in deze moeilijke tijd overeind te houden. Daarbij krijgen ze te maken met complexe regelgeving, voortdurend wisselende maatregelen, financiële uitdagingen en ledenbinding. Ze worden geholpen door landelijke koepels die ook zelf bijna allemaal werken met uitsluitend vrijwillige bestuurders. En daarom is deze extra inzet van een zestal professionele coronaondersteuners zeer welkom! Vanaf november 2020 zijn de ondersteuners aan de slag gegaan.

Corona ondersteuning gericht op herstel

De negen landelijke amateurkoepels die gebruikmaken van de verenigingsondersteuning zijn momenteel druk bezig met het inventariseren van de opgelopen schade bij hun achterban. Dat beeld wordt steeds completer en leidt tot herstelplannen en ideeën voor de heropstart zodra de pandemie onder controle is. Ook meer existentiële kwesties spelen een rol en zetten de koepels aan het denken over hun rol, hun structuur en de invulling van verenigingsondersteuning.

Zichtbaarheid en contact met de achterban vergroot

De zichtbaarheid en de relevantie van koepels voor hun achterban (verenigingen) is versterkt. Websites zijn verbeterd, er is content voor nieuwsbrieven gemaakt en er is een coronatoolkit met nuttige en bruikbare instrumenten voor verenigingen. Circuspunt en de KNMO organiseren regelmatig online bijeenkomsten voor inspiratie, uitwisseling en netwerkvorming, ook voor artistiek leiders en docenten. In zijn algemeenheid heeft de uitwisseling over ideeën en oplossingen een flinke impuls gekregen door de coronaondersteuning.

Ontwikkeling nieuw materiaal en repertoire

Koepels zijn bezig met de ontwikkeling van nieuw repertoire dat in de huidige online setting gebruikt kan worden maar ook straks in een 1,5 meter afstand situatie. Uitgangspunt is dat verenigingen het ook kunnen gebruiken wanneer de situatie weer normaal is. Zo heeft Danslink een aantal nieuwe choreografieën laten maken en zijn er voor de FFGN filmpjes gemaakt van folkloristische dansen.

Aandacht: Koningin Maxima en minister Ingrid van Engelshoven

Verenigingsbestuurders hebben ook simpelweg behoefte aan een bemoedigend woord en een ondersteunend gebaar. Koningin Máxima bracht op 8 april een digitaal werkbezoek aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is enorm. Ze was vol belangstelling en sprak met bestuurders, koorzangers en dirigenten. Bekijk het filmpje op de website van Koornetwerk Nederland.
Stidoc nam deel aan een online werkbezoek van minister van Engelshoven. Die was benieuwd naar de situatie in de sector, wat de huidige extra ondersteuning oplevert en waar behoeftes liggen.

Herstelplan en Toekomst

Hoewel nog altijd niet duidelijk is wanneer en hoe verenigingen weer op kunnen starten, zijn koepels bezig met de herstelplannen voor het verenigingsleven na corona en, zoals bijvoorbeeld de KNMO, op zoek naar nieuwe manieren om de verengingsondersteuning in de toekomst invulling te geven.
Met de beeldende koepels zijn regelmatig bijeenkomsten gehouden over een toekomstvisie. Belangrijk onderwerp daarbij is de aansluiting met andere partners in het werkveld en samenwerking met relevante partijen. Studententheaterkoepel LOST werkt samen met landelijke partners in de aanpak tegen eenzaamheid, een onderwerp dat nu ook bij studenten speelt.
De urgentie om na te denken over nieuwe organisatievormen wordt bij sommige koepels sterk gevoeld. Zo heeft STIDOC stappen gezet in de ontwikkeling van online communities, het bedenken van activiteiten voor niet-leden en het uitwerken van verschillende toekomstscenario’s.

Ondersteuningsinfrastructuur

Het is zeker bemoedigend om te zien dat deze tijdelijke professionele inzet resultaten oplevert voor de negen landelijke koepels en hun achterban. Maar het maakt vooral ook zichtbaar hoe noodzakelijk deze ondersteuning is om de specifieke kennis van de amateurkunsten op disciplineniveau te voeden, uitdagingen aan te gaan en noodzakelijke transities te kunnen begeleiden. Het is opmerkelijk dat deze structurele ondersteuning er nu feitelijk niet is en aan de sectoren zelf wordt overgelaten.
De coronacrisis maakt duidelijk dat het nodig is om goed te kijken naar de actuele ondersteuningsinfrastructuur: landelijk, lokaal en provinciaal, generiek en disciplinair. Want er liggen belangrijke thema’s en grote uitdagingen om op te lossen maar ook kansrijke perspectieven om te verzilveren.

Instrumenten

Door de corona-ondersteuners worden instrumenten ontwikkeld ten bate van de verenigingen. Een toolkit levert allerlei handige adviezen over online mogelijkheden, ledenwerving en tips voor de herstart. Een overzicht van Fondsen, landelijk, provinciaal en lokaal helpt bij de verwerving van middelen.

Inventarisatie en planvorming infrastructuur

Vooralsnog werken de landelijke koepels en de zes coronaondersteuners samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA hard aan de bestrijding van de gevolgen van de crisis. Daarnaast brengt LKCA dit voorjaar samen met partners in het veld in kaart waar de hiaten zitten in de ondersteuningsinfrastructuur en hoe het anders zou kunnen. Hopelijk maakt dit aan beleidsmakers duidelijk hoe waardevol en noodzakelijk structurele ondersteuning op landelijk niveau is!

Heb je naar aanleiding van dit artikel suggesties of vragen: stel ze ons! Piet Roorda (pietroorda@lkca.nl) en Hans Noijens (hansnoijens@lkca.nl); voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, Karin Verbeek: k.verbeek@cultuurparticipatie.nl.

Landelijke koepels

  • KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
  • Koornetwerk Nederland
  • NOVA, Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs
  • Fotobond
  • STIDOC, Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum
  • Danslink
  • LOST, Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen
  • Circuspunt
  • FFGN, Federatie van Folkloristische Groepen Nederland

Projectmedewerkers Corona

Koornetwerk Nederland
Erica Tervelde: erica@koornetwerk.nl
Jan van Deursen: jan@koornetwerk.nl

KNMO
Luuk Mevis: lmevis@knmo.nl
Jos van der Sijde: jvdsijde@knmo.nl

Koepels podiumkunsten
Moniek IJzermans: moniekijzermans@lkca.nl

Koepels beeldend
Jos Naus: josnaus@lkca.nl

Foto: Anna van Kooij

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 - 711 51 60
Piet Roorda
Piet Roorda
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 - 711 51 31
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel