Revitalisering van de amateurkunst

Investeren in een betere ondersteuningsstructuur
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Er is meer samenhang en slagkracht nodig om amateurkunstgroepen de steun te bieden die ze nodig hebben. BMC heeft samen met het veld adviezen opgesteld om de ondersteuning van amateurkunst te revitaliseren. Met concrete voorstellen voor een samenhangende aanpak landelijk, provinciaal en lokaal, voor de korte én langere termijn. Demissionair minister van Engelshoven spreekt haar waardering uit over de sector en het rapport. Spoken word artiest Luan Buleshkaj pleit op schilderachtige manier voor het waarmaken van reële ambities met moderne visies.

Videoboodschap Minister

Het rapport is aangeboden aan demissionair minister Van Engelshoven. In een videoboodschap reageert zij op het rapport (zie hieronder). Ze spreekt haar waardering uit voor de sector en roept beleidsmakers en andere overheden op de aanbevelingen te bestuderen.

(lees verder onder de afbeelding)

Klik op de afbeelding om het rapport te openen.

Grote veranderingen

De Inventarisatie van Talentenlab en LKCA laat zien dat de ondersteuningsstructuur de afgelopen decennia flink is veranderd. Landelijke zijn gaten gevallen in de disciplineondersteuning, provinciaal en lokaal zijn er grote verschuivingen. BMC: “De amateurkunstgroepen staan er alleen voor en hebben het zwaar”. Corona heeft dit nog versterkt. Er zijn ook lichtpunten, maar een stevige, integrale aanpak is nodig.

Programma Amateurkunst

Om de sector structureel te versterken en revitaliseren bepleit BMC een meerjarig Programma Amateurkunst voor de beleidsperiode 2025-2028. Met uitbreiding van middelen op Rijksniveau, een sterke lokale aanpak en provinciaal het versterken van (boven)lokale initiatieven. BMC stelt concrete acties voor, maar vooral vanuit een gecoördineerde aanpak.

Versterking korte termijn

Corona heeft versterking op de korte termijn nog noodzakelijker gemaakt. BMC noemt daarvoor o.a. continuering van het steunpakket voor amateurkunstkoepels, provinciale kwartiermakers, inzetten op zichtbaarheid en ledenwerving en het voorbereiden van het Programma Amateurkunst.

Klankbordgroep uit de sector

BMC heeft het plan ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep van landelijke koepelorganisaties, provinciale instellingen en lokale ondersteuners. Ook OCW, IPO, VNG en FCP namen deel.

Vervolg en actie

LKCA gaat zich samen met landelijke, provinciale en lokale partners inzetten om de aanbevelingen van het rapport te realiseren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.8 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel