Programma Cultuurparticipatie (2021-2024)

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het doel van het vierjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 van start is gegaan.

Lang niet iedereen kan deelnemen aan het culturele leven op de manier zoals hij of zij dat zou willen. De ambitie van het programma Cultuurparticipatie is om ervoor te zorgen dat meer kinderen, jongeren en volwassenen actief kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Speciale aandacht gaat uit naar groepen die hierbij drempels ervaren van verschillende aard.

Het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA werken binnen het programma samen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk te maken en drempels voor cultuurdeelname te verlagen.

Over het programma

Het programma cultuurparticipatie:

  • Verbindt zorg en sociaal werk met professionele culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en kunstenaarsinitiatieven.
  • Maakt zowel grotere projecten van landelijke betekenis als kleinere lokale initiatieven mogelijk. Het gaat om zelf dansen, filmen, vloggen of toneel spelen, schrijven of verhalen vertellen. Er is vaak een verbinding met het erfgoed: zowel met gebouwen zoals monumenten, als met gebruiken en tradities.
  • Levert inzichten op over de drempels voor de niet-bezoeker van cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert het programma uit met twee regelingen. LKCA ondersteunt het programma met expertise en kennisdeling. We werken hiervoor samen met andere provinciale en grootstedelijke organisaties.
  • Start vanuit lokale initiatieven. De beoogde deelnemers beslissen mee over de uitwerking. Dit betekent dat inhoud, aanpak en doelgroep per gemeente verschillen. Er is ruimte voor maatwerk in schaal en bereik.

Wat?

Het programma Cultuurparticipatie bestaat uit drie programmalijnen:

  1. De (aanloop)regeling Samen Cultuurmaken Verbreden 2020 (t/m 14 september 2020) en de regeling Samen Cultuurmaken 2021-2024 (vanaf 15 september 2020).
  2. Kennisdeling: het monitoren en evalueren van het programma en het uitwisselen en vastleggen van kennis daarover.
  3. Communicatie: een landelijke bewustwordingscampagne om de zichtbaarheid van de inclusieve cultuurbeoefening te vergroten.

De minister stelt jaarlijks een bedrag van € 5,08 miljoen beschikbaar voor dit programma.

Kennisdeling

De rol van LKCA in het programma Cultuurparticipatie is om beleidsmedewerkers bij overheden en ondersteunende professionals op het gebied van cultuur, zorg en welzijn te voorzien van kennis en netwerk. Zodat zij een positieve en betrokken houding hebben om cultuurparticipatie op waarde te kunnen schatten en daarnaar te kunnen handelen in de regio met het oog op het verlagen van drempels.

Alle gehonoreerde projecten binnen de regelingen Samen cultuurmaken verbreden en Samen cultuurmaken van het FCP ontvangen informatie over het kennisdelingsprogramma van LKCA.

Dus we willen:

  • zoveel mogelijk mensen de kans bieden om aan cultuur te doen en te ervaren
  • dat zoveel mogelijk mensen uit verschillende groepen participeren in cultuur door het te doen en te ervaren

LKCA ontwikkelt kennisdossiers die bij de subsidieaanvraag benut kunnen worden en in de loop van het programma worden verrijkt met nieuwe kennis uit de projecten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere armoede, eenzaamheid, jongeren en mensen met een beperking.

Projectenmonitor programma Cultuurparticipatie

Met de projectenmonitor programma Cultuurparticipatie zorgen we ervoor dat kennis, informatie en ervaringen vastgelegd en toegankelijk zijn.

Bijeenkomsten en kennisdelingsdagen

In samenwerking met de provinciale en grootstedelijke steunfuncties organiseren we thematische werkgroepen en bijeenkomsten. Ook organiseren we landelijke kennisdelingsdagen. We organiseren elk voorjaar een grote landelijke bijeenkomst voor alle gehonoreerde initiatieven en andere geïnteresseerden.

Diverse gehonoreerde projecten delen hun kennis en ook andere onderwerpen komen aan bod. Daarnaast vindt twee keer per jaar een online startbijeenkomst plaats voor nieuw gehonoreerde praktijken.

LKCA probeert publicaties zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Neem contact met ons op bij ontoegankelijke informatie via info@lkca.nl.

Foto: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Musical Alice in Wonderland, 2017, fotograaf Anna van Kooij

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Wendy van Es 14-07-2021

Beste Marlies,

Westland Cultuurweb heeft van het FCP in het kader van Samen Cultuurmaken een subsidie ontvangen. Een van de criteria is dat wij actief zullen deelnemen aan het kennisprogramma van het LKCA. Het is echter niet duidelijk hoe dit programma eruit ziet of vorm krijgt. Gaan wij bijvoorbeeld benaderd worden of moet ik actief iets ondernemen?

Ik hoor het graag,

Mvg Wendy van Es
Programmaleider participatie
Westland Cultuurweb

reageer
Ingrid Smit 15-07-2021

Dag Wendy, gefeliciteerd met jullie honorering binnen Samen cultuurmaken. Alle gehonoreerde projecten ontvangen t.z.t. informatie over het kennisprogramma van LKCA. Daar hoef je nu dus nog niets voor te doen.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Marlies Tal (zij/haar/haar)
Functie: Manager Externe Relaties, Leidinggevende Cultuurparticipatie, Onderzoek, Beleid en Code D&I
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 711 51 70
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel