Programma Cultuurparticipatie (2021-2024)

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Gelijke kansen voor iedereen om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het doel van het vierjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 van start gaat.

Lang niet iedereen kan deelnemen aan het culturele leven op de manier zoals hij of zij dat zou willen. De ambitie van het programma Cultuurparticipatie is om ervoor te zorgen dat meer kinderen, jongeren en volwassenen actief kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Speciale aandacht gaat uit naar groepen die hierbij drempels ervaren van verschillende aard.

Het ministerie van OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA werken binnen het programma samen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden, landelijke en lokale initiatieven mogelijk te maken en drempels voor cultuurdeelname te verlagen.

Over het programma

Het programma cultuurparticipatie:

  • Verbindt zorg en sociaal werk met professionele culturele instellingen, amateur- en erfgoedverenigingen en kunstenaarsinitiatieven.
  • Maakt zowel grotere projecten van landelijke betekenis als kleinere lokale initiatieven mogelijk. Het gaat om zelf dansen, filmen, vloggen of toneel spelen, schrijven of verhalen vertellen. Er is vaak een verbinding met het erfgoed: zowel met gebouwen zoals monumenten, als met gebruiken en tradities.
  • Levert inzichten op over de drempels voor de niet-bezoeker van cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voert het programma uit met een matchingsregeling. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ondersteunt het programma met expertise en kennisdeling. Het werkt hiervoor samen met andere organisaties.
  • Start vanuit lokale initiatieven. De beoogde deelnemers beslissen mee over de uitwerking. Dit betekent dat inhoud, aanpak en doelgroep per gemeente verschillen. Er is ruimte voor maatwerk in schaal en bereik.

Wat?

Het programma Cultuurparticipatie bestaat uit drie programmalijnen:

  1. De (aanloop)regeling Samen Cultuurmaken Verbreden 2020 (t/m 14 september 2020) en de regeling Samen Cultuurmaken 2021-2024 (vanaf 15 september 2020).
  2. Kennisdeling: het monitoren en evalueren van het programma en het uitwisselen en vastleggen van kennis daarover.
  3. Communicatie: een landelijke bewustwordingscampagne om de zichtbaarheid van de inclusieve cultuurbeoefening te vergroten.

De minister stelt jaarlijks een bedrag van € 5,08 miljoen beschikbaar voor dit programma.

Kennisdeling

De rol van LKCA in het programma Cultuurparticipatie is om beleidsmedewerkers bij overheden en ondersteunende professionals op het gebied van cultuur, zorg en welzijn te voorzien van kennis en netwerk. Zodat zij een positieve en betrokken houding hebben om cultuurparticipatie op waarde te kunnen schatten en daarnaar te kunnen handelen in de regio met het oog op het verlagen van drempels.

Dus we willen:

  • zoveel mogelijk mensen de kans bieden om aan cultuur te doen en te ervaren
  • dat zoveel mogelijk mensen uit verschillende groepen participeren in cultuur door het te doen en te ervaren

LKCA ontwikkelt kennisdossiers die bij de subsidieaanvraag benut kunnen worden en in de loop van het programma worden verrijkt met nieuwe kennis uit de projecten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere armoede, eenzaamheid, jongeren en mensen met een beperking. Binnenkort verschijnen dossiers over meer thema’s.

We creëren een projectenmonitor waarin we ervaringen vastleggen en toegankelijk maken. We organiseren thematische werkgroepen en landelijke ontmoetingen.

Foto: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Musical Alice in Wonderland, 2017, fotograaf Anna van Kooij

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marlies Tal
Marlies Tal
Functie: Leidinggevende Cultuurparticipatie en Beleid
Expertise: overheidsbeleid,programma cultuurparticipatie
marliestal@lkca.nl
030 - 711 51 70
Bekijk alle experts
Gepubliceerd:
Deel dit artikel