Cultuur+Educatie 64

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dit nummer van Cultuur+Educatie is grotendeels gewijd aan theoretische perspectieven op kunst- en cultuuronderwijs.

Liever de losse artikelen lezen? Hieronder vind je de 6 onderzoeksartikelen uit Cultuur+Educatie 64 op een rij.

Onderliggende principes

In zijn inleiding op het themadeel schetst gastredacteur Edwin van Meerkerk in vogelvlucht de diverse theorieën die er door de eeuwen heen bestonden over leren, onderwijs en kunst. Kennis van onderliggende theoretische principes helpt om weloverwogen keuzes te maken én werpt licht op de praktijk van kunst- en cultuuronderwijs.

Scheppend leren

In de vier erna volgende artikelen staan diverse praktijken centraal. Diederik Schönau en Peter Hermans gaan in op wat precies wordt bedoeld met het maken van kunst. Ze constateren dat theorie in het praktische kunstonderwijs pragmatisch is en dat de aard van die praktijk vaak de inhoud van de theorie bepaalt – en niet andersom.

Cognitief perspectief

Lode Vermeersch gaat in zijn bijdrage na wat een cognitieve kijk betekent voor het leren binnen kunst- en cultuuronderwijs. Hij laat zien dat denken volgens de behandelde theoretici niet los staat van ervaring of emotie, maar daarmee is vervlochten.

Kritische pedagogiek

Een heel ander theoretisch perspectief staat centraal in het artikel van Marike Hoekstra. Ze ontleedt vanuit de theorie van kritische pedagogiek diverse machtsmechanismen binnen de school en gaat na wat de bewustwording daarvan kan betekenen voor het domein van de kunsteducatie.

Buitenschoolse cultuureducatie

In de laatste bijdrage binnen het themadeel laat Geert Drion zien dat achter het ogenschijnlijk heldere begrip buitenschoolse cultuureducatie vele invullingen, doelen en definities schuilgaan. Hij inventariseert theoretische perspectieven die kunnen helpen om grip te krijgen op de brede waaier aan ‘buitenschoolse’ praktijken.

Cultureel burgerschap

Het nummer besluit met een artikel buiten het themadeel. Sharog Heshmat Manesh onderzocht hoe programmeurs van migrantenpodia hun werk vormgeven en hoe zij kunst en cultuur inzetten om bij te dragen aan inclusief cultureel burgerschap.

Abonnement op Cultuur+Educatie

Wil jij ook jaarlijks 3 nummers Cultuur+Educatie op je deurmat? Neem dan een abonnement!

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 1 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marie-José Kommers
Marie-José Kommers
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: onderzoek,zorg en welzijn
marie-josekommers@lkca.nl
030 711 51 80
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel