schoolbeleid

Hoe en waarom leg je cultuureducatie vast als school in een beleidsplan voor cultuuronderwijs?