Diversiteit & Inclusie

LKCA maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve culturele sector. Waar iedereen toegang heeft tot cultuureducatie en amateurkunst ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking.

Sterke sector is inclusieve sector

Wij geloven dat een sterke sector een inclusieve sector is: een sector die de diversiteit in de samenleving weerspiegelt, waar verschillen gewaardeerd worden en waar ruimte is voor verschillende perspectieven.

Hoe toetsten we of LKCA zelf inclusief is?

De online inclusie-scan van Code Diversiteit & Inclusie is door medewerkers uit alle lagen van onze organisatie ingevuld in 2019. Op basis van de uitkomst hebben we een actieplan opgesteld met doelen op de thema’s personeel, partners, programma en publiek.

Hoe creëren we interne bewustwording?

We werken op diverse momenten met externe sprekers en trainers aan het bewustzijn van diversiteit, privilege e.d. Dit geeft inzicht waar we staan op zowel organisatie- als individueel niveau.

Inclusie in beleidsplan 2021-2024

We richten ons in ons beleidsplan 2021-2024 meer dan voorheen op een inclusieve aanpak waarbij we de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen centraal stellen. In alle aanjaagthema’s uit ons beleidsplan is inclusie een rode draad.

Toegankelijkheid website

Lees meer