burgerschap

Burgerschap gaat over het leren en begrijpen van maatschappelijke deelname, op politiek, sociaal, cultureel en economische vlak. In primair en voortgezet onderwijs is burgerschap meestal een vakoverstijgend thema of gekoppeld aan maatschappijleer. In het mbo is burgerschap een apart vak in het curriculum. Burgerschapsonderwijs kan een onderdeel zijn van cultuuronderwijs.