Succesvolle start pilot MBO Cultuurkaart met budget

150.000 deelnemende studenten
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Op maandag 30 januari vierden we in het Rijksmuseum, in aanwezigheid van studenten, docenten, experts, partners, staatssecretaris Cultuur & Media, Gunay Uslu, en minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, dat na twee maanden al 150.000 studenten deelnemen aan de pilot MBO Cultuurkaart met budget van CJP. 

Voor de zomer maakteUslu bekend dat ze voor alle mbo-studenten via de MBO Cultuurkaart cultuurbudget beschikbaar stelt. Streven is dat alle scholen meedoen en dat dus alle 500.000 mbo’ers een MBO Cultuurkaart met budget krijgen. Inmiddels zijn de eerste mbo-scholen aangesloten bij de pilot en dit resulteert in 150.000 deelnemende studenten.  

LKCA werkt aan meer cultuureducatie op het mbo door onderzoek en kennisdeling en is kennispartner in deze twee jaar durende pilot en betrokken bij de nulmeting en het onderzoek naar de resultaten.  


“Dat we hier met twee bewindslieden zijn, laat zien hoe belangrijk we dit vinden.”


— Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Pilot MBO Cultuurkaart met budget  

Scholen hadden al de mogelijkheid om te werken met een cultuurkaart zonder budget, maar wel met korting. Vanaf najaar 2022 hebben mbo-scholen de mogelijkheid om budget op de kaart te zetten, wat dan wordt verdubbeld door OCW. Het gaat om een bedrag van 10,50 euro over twee jaar per student dat samen met de CJP kortingspas de financiële drempel voor culturele activiteiten verlaagt. Voor de pilot is een tijdelijke subsidie van twee jaar vrijgemaakt.

Mbo-student Megan vertelt hoe je de pilot in kunt zetten om cultuureducatie op school een boost te geven. Deze video is ondertiteld, maar bevat geen audiodescriptie. Omdat de video niet door LKCA is ontwikkeld, hebben we helaas geen invloed op de digitoegankelijkheid ervan.

“Mbo’ers zijn belangrijk voor de culturele sector. De MBO Cultuurkaart zorgt voor verbinding tussen culturele instellingen en studenten.”


— Walter Groenen, directeur CJP

Staatssecretaris Uslu: 

Kunst en cultuur zorgen ervoor dat je op een andere manier naar dingen kijkt. Het laat je een ander perspectief zien. Een toneelstuk kan bijvoorbeeld een gesprek op gang brengen over ingewikkelde of gevoelige onderwerpen. En een foto of schilderij kan je confronteren met een andere tijd. Dankzij dit budget én de al bestaande korting op de mbo cultuurkaart, kunnen mbo-instellingen met hun studenten makkelijker gebruikmaken van het brede en bijzondere cultuuraanbod in ons land. Hopelijk helpt dit budget op de cultuurkaart om drempels weg te nemen die er soms kunnen zijn. En stimuleert het jongeren om iets nieuws te zien en te ervaren.

Minister Dijkgraaf: 

Mbo-studenten krijgen met dit tegoed gemakkelijker toegang tot de culturele schatkamers van Nederland. Op deze manier willen we de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten prikkelen, en ze helpen om zich breed te ontwikkelen. Niet alleen zijn mbo’ers van groot belang voor de culturele sector, maar opgedane kennis in voorstellingen en tentoonstellingen draagt ook bij aan discussies over maatschappelijke thema’s die op scholen leven. De kaart gaat dan ook helpen de cultuureducatie in het mbo en de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen te versterken. 

Rol LKCA in pilot MBO Cultuurkaart met budget  

Er werken veel partijen samen in deze pilot: CJP, OCW, JOB MBO, VSB Fonds en LKCA. 

In deze pilot heeft LKCA een adviserende en aanjagende rol. Als inhoudelijk en onderzoekspartner (en mede-financier) geven we onder meer advies aan de onafhankelijke onderzoeksbureaus ResearchNed en KBA-Nijmegen die in opdracht van OCW de evaluatie van de pilot van de MBO Cultuurkaart met budget gaan uitvoeren.  


“Onvoorstelbaar dat alle havo- en vwo-leerlingen CKV hebben en dat op het mbo nauwelijks cultuureducatie aangeboden wordt.”


— Mathilde Heijns, projectadviseur Fonds 21

Onderzoek pilot MBO Cultuurkaart met budget   

Tijdens de twee jaar durende pilot wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het budget op de cultuurkaart.

Voorafgaand vindt er een nulmeting plaats onder studenten, docenten en culturele instellingen. Hierin schetsen we een representatief beeld van de huidige situatie. Wat doen scholen, mbo-studenten en culturele instellingen nu al aan kunst en cultuur en zetten ze daarbij de MBO kortingskaart in (zowel in vrije tijd als op school)? De resultaten van de nulmeting worden dit voorjaar bekendgemaakt.  

Tijdens de twee jaar durende pilot wordt gemonitord wat het effect is van het budget op de cultuurkaart. Gaat dit budget studenten stimuleren vaker een culturele instelling te bezoeken? Gaan culturele instellingen passend aanbod voor mbo-studenten ontwikkelen? Hoe gaan scholen hiermee om in het burgerschapsonderwijs? Wat werkt en wat werkt niet? En wordt de culturele ontwikkeling van de mbo-studenten hierdoor gestimuleerd?


“Ik hoop dat de MBO Cultuurkaart culturele instellingen inspireert om aanbod voor mbo-studenten te ontwikkelen.”


— Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur & Media

De ideale burger, rondleiding voor mbo-studenten door het Rijksmuseum  

Tijdens het werkbezoek gingen studenten van het Mediacollege Amsterdam, ROC Amsterdam College West en ROC Mondriaan aan de hand van de rondleiding De ideale burger in gesprek met de minister en de staatssecretaris.

Zet deze rondleiding in bij het vak Burgerschap of als opening van een projectweek

Door het gesprek en de interactieve werkvormen tijdens deze rondleiding voor mbo-scholen van het Rijksmuseum krijgen studenten dieper begrip van thema’s als emancipatie en koloniaal verleden. De kunstwerken geven de leerlingen een inkijkje in een andere tijd en samen met de museumdocent reflecteren ze op de huidige maatschappij. Met vragen als: welke ideeën heersten er toen en welke ideeën zien we tegenwoordig nog steeds terug? En waarom zijn deze kunstwerken en personen nog te zien en wat doet dat met ons? Zo worden de studenten uitgedaagd na te denken over het verleden en de huidige maatschappij en hun eigen standpunt en rol in de maatschappij. 
 


“Toen we het gingen hebben over het slavernijverleden klikte het plots”


— mbo-student Zorg en Welzijn

Video: Redactie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer info over de pilot MBO Cultuurkaart met budget? 

De pilot loopt tot aan het einde van schooljaar 2023-2024. Meer informatie opvragen of de school direct aanmelden kan via mbocultuurkaart@cjp.nl. Heb je vragen over de nulmeting of het onderzoek? Neem dan contact op met Huub Braam of Rozemarijn Schouwenaar.  

Lees meer over de MBO Cultuurkaart en cultuureducatie in het mbo


Groepsfoto tijdens de rondleiding in het Rijksmuseum met mbo-studenten, Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu


Portretfoto’s Dijkgraaf en Uslu: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman
Foto’s in het Rijksmuseum: Melanie Marsman 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Huub Braam
Huub Braam
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: mbo,onderzoek,voortgezet onderwijs
huubbraam@lkca.nl
06 15 58 73 14
Rozemarijn Schouwenaar (zij/haar/haar)
Rozemarijn Schouwenaar (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: mbo
rozemarijnschouwenaar@lkca.nl
030 711 51 43
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel