Projectenmonitor

In de projectenmonitor van de subsidieregeling Samen Cultuurmaken van het Programma Cultuurparticipatie verzamelen we de ervaringen van de gehonoreerde projecten. Het programma Samen Cultuurmaken verbindt cultuur, zorg en welzijn, maakt landelijke en lokale initiatieven mogelijk met als doel: gelijke kansen voor iedereen om actief deel te nemen aan culturele activiteiten. 

Over de projectenmonitor