Inventarisatie ondersteuning amateurkunstgroepen

Rapportage en analyse van de landelijke, provinciale en lokale ondersteuningsstructuur.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De ondersteuning van amateurkunstgroepen is zeer divers en versnipperd. Wat zijn de sterktes en waar zijn lacunes? Een publicatie voor landelijke, provinciale en lokale ondersteuners om elkaar beter te vinden en te benutten en als impuls om de ondersteuningsstructuur te verbeteren.

Landelijke ondersteuning ontoereikend

Disciplinegerichte ondersteuning op landelijk niveau door koepelorganisaties en andere ondersteuners is in de afgelopen decennia flink terug gelopen. Bijna al het werk draait op vrijwillige bestuurders en dat maakt deze ondersteuning ontoereikend en kwetsbaar.

Provinciale ondersteuning heel verschillend

Per provincie is de aandacht voor amateurkunstondersteuning heel verschillend. Dit hangt samen met het beleid van een provincie en een eventuele opdracht aan een steuninstelling. Er lijkt een kentering te ontstaan, met bijvoorbeeld het Programma Cultuurparticipatie.

Meeste gemeenten geen ondersteuning

In de Inventarisatie is in meer dan 2/3 van de gemeenten geen ondersteuning van amateurkunstgroepen gevonden, terwijl amateurkunstgroepen juist voor de lokale samenleving grote waarde hebben. De lokale culturele infrastructuur is sterk veranderd. De inzet van combinatiefuncties (cultuurcoaches e.d.) geven nieuwe kansen.

Van landkaart naar actie

LKCA ontwikkelt op basis van de Inventarisatie een digitale landkaart, die inzicht geeft in waar ondersteuning te vinden is en die ondersteuners (en amateurkunstgroepen) helpt elkaar te vinden. Daarnaast gaven de bevindingen input aan het Plan ‘Revitaliseren van de amateurkunst’ om structureel meer te investeren in een betere ondersteuningsstructuur. Samen met partners in de sector zet LKCA zich hier de komende periode voor in.

Auteurs:
Talentenlab, Jorien van Treeck en Anne Wester
LKCA, Hans Noijens en Piet Roorda

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Piet Roorda (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: verenigingen
pietroorda@lkca.nl
030 711 51 31
Hans Noijens
Hans Noijens
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie,verenigingen
hansnoijens@lkca.nl
030 711 51 60
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel