De nieuwe BRC: tips voor gemeenteambtenaren en cultuurcoaches

Zo kun je snel aan de slag met het vergroten van cultuurdeelname in jouw gemeente.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), ziet er vanaf 2023 iets anders uit. De grootste verandering is de financieringswijze: dit gaat vanaf 2023 via een brede Specifieke Uitkering, oftewel de brede SPUK. In dit artikel vind je tips voor jou als gemeenteambtenaar of cultuurcoach. 

Tips voor gemeenteambtenaren

Wil je zo snel mogelijk aan de slag met de SPUK-aanvraag? Dit is wat jij als gemeenteambtenaar moet weten én doen:

 • Leg zo snel mogelijk contact met je collega’s sport & bewegen, gezondheid, jeugd, zorg & welzijn, WMO, onderwijs en participatie en creëer bijvoorbeeld een werkgroep;
 • Breng in kaart in hoeverre de doelen van het GALA en het Sportakkoord aansluiten op de ambities in jullie lokale coalitieakkoord;
 • Signaleer daarnaast actuele thema’s die in jouw gemeente spelen. Formuleer op basis hiervan overkoepelende doelstellingen voor 2023-2026;
 • Bepaal de, voor jullie gemeente, relevante programma’s in de SPUK. Dit kunnen programma’s zijn waar jullie al op inzetten, of thema’s waar jullie vanaf 2023 aanvullend op willen inzetten. Vergeet hierbij de BRC niet!
 • Formuleer samen op basis van de lokale doelstellingen stappen voor de (doorontwikkeling van de) combinatiefuncties sport, bewegen en cultuur. Gebruik zo nodig de handreiking ‘Bruggenbouwers in cultuur‘ voor mogelijke functieprofielen voor de combinatiefunctionaris cultuur.
 • Heb je hulp nodig in aanloop naar de SPUK of bij het ontwikkelen van het Integrale Plan van Aanpak? Vraag het ondersteuningsbudget aan bij de VNG. Voor elke gemeente is er ondersteuningsbudget van maximaal € 7.400 beschikbaar.
 • Zorg dat de middelen uit de SPUK voor 2023 uiterlijk 31 maart a.s. zijn aangevraagd. Bij het aanvragen kun je aanvinken voor welke thema’s je de middelen wilt aanvragen. De uitwerking vindt vervolgens plaats in het integrale Plan van Aanpak, waarvoor gemeenten tot 30 september de tijd hebben.

Tips voor cultuurcoaches

Als cultuurcoach, maar ook als cultuurmakelaar, cultuuraanjager, cultuurscout of een andere combinatiefunctionaris cultuur maak je écht het verschil in het veld. Je zorgt ervoor dat meer mensen kunnen deelnemen aan cultuur. En dat er een actieve verbinding ontstaat tussen cultuur en andere domeinen. Daarnaast ondersteun en begeleid je cultuuraanbieders.

Waar kun jij als cultuurcoach op letten in de komende periode?

 • Deel je successen als cultuurcoach. Maak zichtbaar waarom jouw inzet onmisbaar is in de gemeente. Presenteer bijvoorbeeld succesverhalen aan je contactpersonen binnen jouw netwerk en laat zien dat cultuur op allerlei manieren kan bijdragen aan positieve gezondheid.
 • Sluit je aan bij de online platforms voor cultuurcoaches op Facebook en LinkedIn. In deze groepen delen cultuurcoaches hun kennis, informatie en tips;
 • Leg contact met combinatiefunctionarissen in andere domeinen, zoals de sport. Breng jullie gezamenlijke doelen in kaart en bekijk zo welke projecten jullie samen kunnen opzetten om een brede doelgroep te bereiken. Bekijk voor tips de Factsheet Sport en Cultuur: de kracht van Samen;
 • Breng in kaart waar jij nog kansen ziet om verbinding te leggen met verschillende onderdelen van het sociaal domein. Leg deze voor aan je werkgever en/of je contactpersoon bij de gemeente;
 • Heb je hulp nodig bij de monitoring en evaluatie van jouw werk? Gebruik ons monitorinstrument Zicht op Cultuurcoaches. Hoewel dit in principe is geschreven voor beleidsmedewerkers van de gemeente, kan het ook voor cultuurcoaches heel nuttig zijn.

Belangrijke links

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Merit de Valk
Merit de Valk
Functie: Specialist Beleid
Expertise: overheidsbeleid
meritdevalk@lkca.nl
06 26 21 22 44
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel