Cultuureducatie, cultuurparticipatie en corona: hoe nu verder?

Update 13 september 2022
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Wat zijn de coronamaatregelen of- richtlijnen en hoe zouden die er in de toekomst uit kunnen zien? In dit artikel vind je hoe je om kan gaan met de verschillende risicofasen van de coronapandemie.

Update 13 september 2022

Meerdere partijen in onze werkvelden hebben documenten opgesteld met maatregelen. Hoe gaan we in verschillende fasen om met corona?

Vier fasen

De Rijksoverheid formuleerde maatregelen in vier fasen voor alle onderwijssectoren- en de kinderopvang. Scholen en onderwijsinstellingen maken zelf draaiboeken voor hun locaties.

Het samenwerkingsverband De Taskforce Culturele en Creatieve Sector stelde een maatregelenladder op die de culturele en creatieve sector in staat stelt open te blijven voor publiek in vier verschillende risicofasen van de coronapandemie.

Hieronder vind je bronnen die laten zien hoe de richtlijnen of maatregelen er voor cultuureducatie of –participatie uit kunnen zien.

Binnenschoolse cultuureducatie

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Financiële steun voor cultuur

Wat betekent corona voor jouw financiële situatie? Geef zoveel mogelijk gegevens door aan de Kunstenbond en Kunsten ’92 of via diverse enquêtes, zodat de cultuurlobby met harde cijfers het pleidooi in Den Haag kan onderbouwen voor passende en aanvullende steunmaatregelen voor de sector.
Hieronder vind je alle financiële regelingen voor cultuur en overige informatie.

Heb je vragen?

Stuur een mailtje naar vraag@lkca.nl. Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.4 / 5. totaal 104

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (42)
Joan de Wekker 30-03-2022

Hopelijk kunt u ons raadgeven over corona subsidie voor muziekvereniging

reageer
Bert Schoones 31-03-2022

Beste Joan,
Los van de informatie, zoals hierboven onder de kop 'Financiële steun voor cultuur', beantwoorden we jouw vraag, die je ons nog gedetailleerder via email voorlegde, via email of telefoon.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Habteab 09-02-2022

De Kunstlinie in Almere houdt er een discriminerend beleid op na voor kinderen uit groep 6. Ondanks dat de overheid het dragen van mondkapjes als dringend advies heeft bestempeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 verplicht de Kunstlinie het mondkapje wat inhoudt dat mijn 9jarige kind niet naar een schoolvoorstelling kan gaan. Graag zou ik een klacht indienen hiertegen. Tips en adviezen zijn welkom!

reageer
Bert Schoones 10-02-2022

Beste Habteab,
Beheerders van bepaalde gebouwen mogen zelf bepalen of er binnen een mondkapje gedragen moet worden. Bij schoolvoorstellingen bij Kunstlinie komen meerdere klassen van verschillende scholen bij elkaar per voorstelling. Om kinderen en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn mondkapjes verplicht (vanaf groep 6) tijdens verplaatsingen. Op de zitplaats mogen de mondkapjes af.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Sanne 09-02-2022

Wat fijn om te lezen dat scholen weer zonder beperkingen culturele instellingen mogen bezoeken. Eerder gold hierbij dat de instellingen (of specifieke afdelingen) op dat moment níet geopend mochten zijn voor andere externe bezoekers. Als dat wél het geval was, moest men alsnog een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Hoe zit dat nu? Is deze belemmering weggevallen, en is een schoolbezoek aan een culturele instelling dus zondermeer mogelijk?

reageer
Bert Schoones 09-02-2022

Beste Sanne,
Bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten op locatie (buien de school) hebben leerlingen en onderwijspersoneel geen coronatoegangsbewijs nodig.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Marloes 01-02-2022

Wij huisvesten schoolvoorstellingen in ons pand. We weten dat die als schoolactiviteit doorgang mogen vinden. Het enige wat wij onduidelijk vinden is of dit gemixt mag met verschillende scholen tegelijkertijd of dat dat maximaal 1 school per voorstelling aanwezig mag zijn. Ik ben benieuwd of jullie dit wellicht wel weten.

reageer
Bert Schoones 01-02-2022

Beste Marloes,
Schoolvoorstellingen mogen door verschillende scholen tegelijkertijd bezocht worden. Advies is wel om activiteiten zoveel mogelijk te laten plaatsvinden binnen de context van de groep/klas. Dus niet of zo min mogelijk te mixen met andere scholen. Bij een schoolvoorstelling in een theater geldt wel de beperking van 1/3 zaalcapaciteit, maar niet de 1,5 meter afstand.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Wim Staessens 26-01-2022

Zijn er beperkingen voor schoolvoorstellingen?
- geen 1,5m
- geen mondkapje
- geen CTB
- maximaal aantal

gewoon lekker spelen :-)

reageer
Bert Schoones 26-01-2022

Beste Wim,
Voor leerlingen gelden dezelfde basisregels: mondkapjes buiten lokaal bij verplaatsing vanaf groep 6 en volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk). Er is voor leerlingen en onderwijspersoneel geen coronatoegangsbewijs nodig bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten. Voor uitvoerenden geldt dat als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op. En er geldt de afstand van 1,5 meter vanaf 18 jaar tenzij het de kunst- en cultuurbeoefening belemmert. En mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van de verplichting voor het coronatoegangsbewijs.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Arnold 23-01-2022

Ik wil een opening houden van een schilderijen expositie met naar schatting 80 mensen. Mag dit?

reageer
Bert Schoones 24-01-2022

Beste Arnold,
Op dit moment zijn musea gesloten. Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening zijn wel weer open voor beoefening, maar er wordt geen publiek toegestaan. Dus beoefenaars kunnen weer kunst- en cultuurbeoefenen, maar publiek is hierbij nog niet toegestaan.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Erik 25-01-2022

Als je het kunt realiseren als galerie, m.a.w. een winkel voor kunst, kun je als winkel open zijn en volgens de daarvoor geldende beperkende maatregelen (en adviezen) de werken tonen, die ook te koop zijn.

reageer
Monica 15-01-2022

Mag je nu vanaf 14 januari aan huis schilderles geven aan kinderen van 13 tot 18 jaar van 19.00 tot 20.30 uur. Geldt de lockdown tot 17.00 dan nog wel of niet.

reageer
Bert Schoones 17-01-2022

Beste Monica,
Schilderles geven aan huis mag. Er is geen beperking in tijd. Wel geldt de regel om niet meer dan 4 gasten per dag thuis te ontvangen. Hierbij worden kinderen tot 13 jaar niet meegerekend. Jongeren tussen 13 en 17 jaar moeten 1,5 meter afstand houden ten opzichte van volwassenen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Erik 25-01-2022

Je kunt thuis doen wat je wilt, de overheid kan geen beperkingen afdwingen achter de voordeur.

reageer
Yolanda Davids 13-01-2022

Kunnen naschoolse cultuurlessen (muziek en theater) voor groepjes kinderen gemixt uit verschillende klassen van een school door een cultuuraanbieder worden gegeven? de betreffende PO school organiseert dit in de eigen school, en de theater- en muziekschool geven de lessen?

reageer
Bert Schoones 14-01-2022

Beste Yolanda,
Naschoolse cultuurlessen mogen in dit geval doorgang vinden. Reden ervoor is dat de lessen plaatsvinden op een besloten plaats, toegankelijk enkel voor de leerlingen die daar onderwijs volgen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Els 12-01-2022

Ik vindt deze definitie een beetje verwarrend
Definities
In georganiseerd verband betekent in verenigings- of stichtingsverband of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren.
Als je dit leest dan zou je er vanuit kunnen gaan dat al het bovenstaande niet geldt voor particuliere muziekscholen, die niet als stichting of vereniging opereren.

reageer
Bert Schoones 12-01-2022

Beste Els,
Dank voor jouw kritische noot. Het gaat in de formulering om 3 varianten: of verenigingsverband, of stichtingsverband, of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren. De laatste variant staat los van de 2 eerder genoemde.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
King Productions 10-01-2022

Hi,

Our organisation provides after-school activities at International School Delft which take place between15:00-16:00. The activities are only for students who attend this school and they students are aged 4-11 years. We have activities such as drama, dance, cooking, Lego club and painting. We are confused as to wether or not we are allowed to open this week. Could we get some clarification?

reageer
Bert Schoones 11-01-2022

Dear King Productions,
We received an answer on your question from the Ministry of Education, Culture and Science (OCW). In this particular case it is allowed to do this activities. Reason is that this activities take place in a specific spot where only students are who are educated right there.
Best regards, Bert

reageer
Hanne Marie 10-01-2022

Ik geef amv/blokfluitles op een school (naschools) voor een muziekvereniging. De groep bestaat uit 7 kinderen. Kan ik deze week weer les geven?

reageer
Bert Schoones 10-01-2022

Beste Hanne Marie,
Tijdens de tijdelijke lockdown tot en met 14 januari 2022 zijn alle voor georganiseerde kunst en cultuurbeoefening gehuurde locaties gesloten voor publiek. Alleen cultuureducatie in schoolverband dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma kan vanaf 10 januari 2022 weer doorgang vinden.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Guillaume 05-01-2022

De hoge school voor de kunst, waar ik werk, valt onder praktijkgerichtonderwijs en mag vanaf 10 jan. open maar ik heb zo mijn twijfels of dit verstandig is aangezien de besmetting vooral onder jongeren gaat (17-30 jarigen). De Hoge School probeert natuurlijk alles om de school open te houden, officieel voor examens en toetsing. Vervolgens vallen alle projecten onder 'toetsing'..

reageer
Bert Schoones 05-01-2022

Beste Guillaume,
Het klopt dat praktijkgericht onderwijs weer doorgang kan vinden.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Monica 05-01-2022

Hallo, vanuit ons kunstencentrum verzorgen wij zowel workshops en voorstellingen op school als in ons eigen gebouw. Uit onderstaande reacties begrijp ik dat beiden zouden mogen. Toch interpreteerden de scholen het advies van de PO raad tijdens de lockdown zodanig dat alle eenmalige activiteiten, zowel op school als op externe locaties, werden geannuleerd. Alleen de voor langere tijd aan de school verbonden vakdocenten mochten blijven komen. Blijft dit ook nu het algemene advies?

reageer
Bert Schoones 05-01-2022

Beste Mocica,
Vanaf 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voorgezet) onderwijs weer open. Cultuureducatie in schoolverband valt onder het begrip onderwijsactiviteit. En dat kan vanaf maandag 10 januari weer volledig plaatsvinden. Zowel op een locatie van de school als op een externe locatie. Workshops en schoolvoorstellingen kunnen plaatsvinden, maar dan zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel gelden hier niet als publiek.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Folkerts 06-01-2022

Hallo, ik merk dat er binnen de branche getwijfeld wordt of er vanaf 10 januari onderwijsactiviteiten voor het voortgezet onderwijs mogen plaatsvinden op locatie bij centra voor de kunsten. Waar vinden we de onderbouwing hiervoor? Dank alvast!

reageer
Bert Schoones 06-01-2022

Beste Folkerts,
We hebben hierover navraag gedaan bij het ministerie OC&W. Dat leverde het antwoord op zoals hierboven beschreven.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Femke 04-01-2022

Hoi,
Bij het culturele centrum waar ik werk zijn er oo veel actviteiten voor het PO en VO. Zo hebben we workshops tijdens schooltijd en schoolvoorstellingen in onze theaterzaal.
Op 12 januari staat een schoolvoorstelling gepland, mag deze doorgaan aangezien dit om binnenschoolse cultuureducatie gaat?
Hopelijk weten jullie het antwoord hier op
gr femke

reageer
Bert Schoones 04-01-2022

Beste Femke,
Cultuureducatie in schoolverband valt onder het begrip onderwijsactiviteit. Die kunnen vanaf maandag aanstaande weer volledig plaatsvinden. Zowel op een locatie van de school als op een externe locatie, zoals een theaterzaal. Workshops en schoolvoorstellingen kunnen plaatsvinden, maar dan zonder publiek. Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel gelden hier niet als publiek.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Sylvia 02-01-2022

Hoi! Ik weet dat ik nu niet les kan geven nu in mijn bedrijfspand. Ik wil ook graag meewerken aan de maatregelen. Maar wat mij nu opbreekt, is dat ik nu geen compensatie of financiële tegemoetkoming krijg. Na bijna twee jaar is het spaargeld echt op en vind ik het op zijn minst raar dat ik nu “mijn reet maar moet redden”. Mis ik wellicht een financiële ondersteuning? Is er een subsidie voor een eenmanszaak die het zonder tegemoetkoming?

reageer
Bert Schoones 03-01-2022

Beste Sylvia,
Wellicht dat jouw gemeente wat kan betekenen met de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Op de website www.krijgikbbz.nl kan je meer informatie vinden. Op de website van Cultuur+Ondernemen tref je ook relevante informatie aan: https://www.cultuur-ondernemen.nl/artikel/coronacrisis-weet-hoe-je-er-financieel-voor-staat.
Ik hoop dat je hier verder mee kunt.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Erica Huizen 20-12-2021

Ik heb een vraag over 1 op 1 muziekles bij mij in mijn eigen huis. Is dit toegestaan?

reageer
Bert Schoones 21-12-2021

Beste Erica,
Thuis mogen 2 gasten per dag (uitgezonderd kinderen tot 13 jaar) ontvangen worden.
Muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare ruimten (zoals ook een publieke ruimte in particulier bezit die zich niet in de thuissituatie bevindt en die opengesteld wordt voor cursisten en leerlingen) zijn tot 14 januari 2022 gesloten.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Bernard 02-01-2022

Beste Bert,
In jouw antwoord op Erica schrijf je 'uitgezonderd kinderen tot 13 jaar'. Mogen die altijd wel of juist altijd niet les gegeven worden?
Groet, Bernard

reageer
Bert Schoones 02-01-2022

Beste Bernard,
Goed dat je het vraagt. Kinderen tot 13 jaar vallen buiten de beperking van het maximum aantal personen (2) die per dag thuis ontvangen mogen worden. Zij mogen dus thuis ontvangen worden om les te krijgen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Charlie 20-12-2021

Ik geef individuele zanglessen in een praktijk aan huis. Mag dit nog na 18/12?

reageer
Bert Schoones 21-12-2021

Beste Charlie,
Muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare ruimten (zoals ook een publieke ruimte in particulier bezit die opengesteld wordt voor cursisten en leerlingen) zijn tot 14 januari 2022 gesloten.
Thuis mogen wel 2 gasten per dag (uitgezonderd kinderen tot 13 jaar) ontvangen worden.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Peter 01-12-2021

Onze stichting verzorgt lessen techniek voor jongeren tot 12 jaar. Dit zijn kleine groepen van 6 tot max 8 personen in een grote ruimte 100m2 (geen schoolgebouw maar buurthuis). De lessen duren tot 17:30 uur. De ruimte is dan niet toegankelijk voor andere personen en de lessen worden door 1 volwassene begeleid. Is hier de vrijstelling van CTB-plicht voor Jeugd tot 18 jaar van toepassing?

reageer
Bert Schoones 02-12-2021

Beste Peter,
Jeugd tot 18 jaar is vrijgesteld van de CTB-plicht. De begeleider van educatieve onderwijsactiviteiten op locatie heeft ook vrijstelling van de CTB-plicht.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
A. Gerards 01-12-2021

geldt thuistestverplichting (die hier overigens niet genoemd wordt) ook als alle leerlingen en ikzelf gevaccineerd zijn.

reageer
Bert Schoones 01-12-2021

Beste A. Gerards,
Er geldt geen thuistestverplichting.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
A. Gerards 01-12-2021

Bij het toegestane aantal van 4 leerlingen per dag in de thuislesgeefsituatie, staat niet vermeld dat iedere bezoeker (leerling) een zelftest moet doen.
Geldt dat nu wel of niet, en nog belangrijker geldt het ook als al je leerlingen (5 over 2 dagen) gevacineerd zijn (met coronapaspoort)

reageer
Bert Schoones 01-12-2021

Beste A. Gerards,
Bij thuislessituaties is er een zelftest niet verplicht. Er geldt ook geen coronatoegangsbewijs-plicht.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
De Schilderschuur 05-01-2022

Ik lees hier voor het eerst over 4 leerlingen per dag. Is dat nu in januari ook van toepassing?

reageer
Bert Schoones 05-01-2022

Beste De Schilderschuur,
Ik begrijp de verwarring. De reactie hierboven dateert nog uit de periode vòòr de huidige lockdown. Op dit moment is het toegestaan om maximaal 2 gasten per dag (waarbij jeugd tot 13 jaar niet meegerekend wordt) te ontvangen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Ariani 30-11-2021

Ik volg een taalles elke dinsdag avond van 18:30 tot 21:30,gaan de lessen door?
Met vriendelijk groet Arian

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Ariani,
Activiteiten op onderwijsinstellingen mogen doorgang vinden na 17.00 uur.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Martijn 30-11-2021

Ik volg een cursus van het werk bij bij een instellling extern die start enkele dinsdag om 18.00 uur met 20 man mag dat?

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Martijn,
Als het een activiteit op een onderwijsinstelling (besloten plaats) betreft, mag deze doorgang vinden na 17:00 uur.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Hans 30-11-2021

Beste lezer, ik ben benieuwd of je advies kunt geven in onderstaande situatie.

Ik geef pianoles in mijn studio (omgebouwde garage). Deze garage staat verderop in de straat, heeft een eigen ingang (en (huis)nummer) en is privébezit.
Stel: ik beschouw deze garage als thuissituatie, dan zou ik maar 4 leerlingen boven 12 jaar per dag mogen lesgeven. Zie ik deze lesruimte echter als culturele locatie vanwege de cultuureducatie, dan zou ik tot 17 uur iedereen les mogen geven. Sterker nog, daar zou zelfs publiek bij aanwezig mogen zijn! De locatie zou dan na 17 uur gesloten moeten zijn. Als ik de ruimte na 17 uur weer gebruik voor mijn leerlingen onder de 12 jaar, als zijnde privéruimte, dan mogen die leerlingen blijkbaar gewoon komen en dan zou ik daarna nog vier leerlingen boven de 12 jaar les mogen geven.
Ik betaal geen huur voor mijn studio, maar ik kan natuurlijk mijn vrouw een rekening uit laten schrijven voor het gebruik van de ruimte tot 17 uur, net zoals ik dat voor haar activiteiten in een ander deel van de studio zou kunnen doen. Mocht ik niet in mijn studio mogen werken na 17 uur en vervolgens een digitale piano in mijn huis neerzetten, dan mogen de leerlingen onder de 12 daar gewoon komen en vervolgens weer die vier leerlingen boven de 12.

Ik wil graag meewerken aan de maatregelen om het aantal besmettingen tegen te gaan. Ik test mezelf dagelijks, al mijn leerlingen zijn gevaccineerd en blijven bij klachten thuis.

De regels van de overheid zijn echter niet werkbaar, onlogisch en raken een zeer groot deel van de privédocenten.

Het kan echter niet zo zijn dat de overheid ons verbiedt om te werken en daar niks tegenover stelt.

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Hans,
Ik begrijp het dilemma omtrent het benoemen van de locatie. Ik raad je aan om contact te leggen met jouw gemeente en hen de vraag voor te leggen of zij de ruimte als thuissituatie of als culturele locatie bestempelen.
In het artikel hierboven zijn verschillende verwijzingen met links opgenomen die betrekking hebben op financiële regelingen en corona-steun. Goed om na te gaan waar je mogelijk voor in aanmerking kan komen.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Erwin Reinders 29-11-2021

Mag ik na 5 uur ‘s avonds nog thuis gitaarles geven? Het gaat om individuele lessen. De leerlingen komen bij mij thuis.

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Erwin,
Thuis gitaarles geven mag ook na 17:00 uur. Wel geldt thuis het maximum aantal van 4 gasten per dag (waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet worden meegeteld).
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Christle 29-11-2021

Als een hogeschool bij een culturele instelling les krijgt, is de CTB dan verplicht?
Het is tegen de wet in om leerlingen onderwijs te ontzeggen toch?

reageer
Bert Schoones 29-11-2021

Beste Christle,
Als de les onderdeel uitmaakt van het schoolprogramma, geldt er voor het gehele onderwijs een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs bij culturele activiteiten op locatie.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Barbara Moget 28-11-2021

Ik geef thuis tekenles tot 18:00.
Geldt voor mij ook dat ik vanaf 17:00 uur geen les mag geven?

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Barbara,
Thuis tekenles geven mag ook na 17:00 uur. Wel geldt thuis het maximum aantal van 4 gasten per dag (waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet worden meegeteld).
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Marjo 28-11-2021

Mag ik m.i.v. 28 november na 17.00 uur nog fysiek gitaarles (1-op 1) geven. Mijn lesruimte is niet publiek toegankelijk.

reageer
Bert Schoones 01-12-2021

Beste Marjo,
1-op-1-les lesgeven huis is mogelijk na 17:00 uur. Wel geldt thuis het maximum aantal van 4 gasten per dag (waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet worden meegeteld).
Gehuurde locaties voor kunst- en cultuurbeoefening dienen van 17:00 – 05:00 uur gesloten te zijn.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Ornella 27-11-2021

Ik huur een klaslokaal in een school voor een buitenschoolse activiteit (muziekles) voor de kinderen van de school. Deze lessen duren tot 17:30 uur. Gelden de nieuwe regels voor het stoppen/sluiten om 17:00 uur ook voor deze buitenschoolse activiteit?

reageer
Bert Schoones 30-11-2021

Beste Ornella,
Van 17:00 tot 05:00 uur dienen alle voor georganiseerde kunst en cultuurbeoefening gehuurde locaties gesloten te zijn.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Pieter vd Harst 25-11-2021

Wij zijn een vereniging van 25 hobby fotografen. Wij huren een zaal van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor aanvang is er koffie en zo rond 21.30 uur een consumptie. Er is geen bar of tapinstallatie. Consumpties moeten wel betaald worden. Kunnen wij doorgaan met de activiteiten?

reageer
Bert Schoones 26-11-2021

Beste Pieter,
Wanneer de zaal geen horecagelegenheid (eet- of drinkgelegenheid) is en die ruimte niet gericht is op eten en drinken, is het mogelijk om beoefening of vertoning van kunst en cultuur plaats te laten vinden. Er is wel een coronatoegangsbewijs nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Karin Lamsma 18-11-2021

Mag een workshop op het voortgezet onderwijs in de avond wel doorgaan? Valt dit onder onderwijsactiviteit?

reageer
Bert Schoones 18-11-2021

Beste Karin,
Als de workshop onderdeel is van het onderwijsprogramma is er geen belemmering dat door te laten gaan met inachtneming van de regels die gelden voor het voortgezet onderwijs zoals hierboven beschreven.
Is de workshop geen onderdeel van het onderwijsprogramma dan kan de workshop doorgaan met de regels zoals deze hierboven beschreven staan bij buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie. De beheerder van het gebouw kan dan wel regels m.b.t. mondkapjes hanteren.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Anne-Marieke Nooij 14-11-2021

Mijn lessen edelsmeden vinden plaats in een cultureel centrum. Ik kreeg informatie dat ik ,naast de verplichte Corona check, het advies de cursisten 1,5 meter te laten zitten en een verplichting om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing. Klopt dit?

reageer
Bert Schoones 15-11-2021

Beste Anne-Marieke,
Een verplichte coronacheck (CTB) geldt vanaf 18 jaar. Er is een vrijstelling voor mensen die aan het werk zijn (bijvoorbeeld een docent). Als je zelf niet in dienst bent van het cultureel centrum maar alleen gebruikt maakt van hun ruimte, kan het centrum jou om een CTB vragen.
1,5 meter afstand is nodig op plekken waar geen coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Basisregels is om 1,5 m afstand te houden van iedereen die niet bij je thuis woont.
De mondkapjesplicht geldt overal waar het CTB niet verplicht is. Daarnaast mogen beheerders van gebouwen zelf bepalen of binnen mondkapjes gedragen moeten worden. Zij kunnen dit in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimtes waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Marco Boer 13-11-2021

Mag ik een aquarelles verzorgen aan 20 personen bij mij thuis op 1 moment in een aan mijn huis grenzend atelier. Ik ben geen stichting of vereniging. Tis op persoonlijke titel. Op 1.5 mtr.

Ik hoor graag.

reageer
13-11-2021

Beste Marco,
Als het atelier onderdeel van je huis is, geldt een maximum van 4 gasten per dag.
Als het atelier een aparte locatie is en je krijgt een vergoeding voor de lessen, dan geldt dit als kunstbeoefening 'in georganiseerd verband'.
En in dat geval is het coronatoegangsbewijs verplicht voor de deelnemers.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Gonny 09-11-2021

Ik ben in dienst van een muziekschool en geef muziekles aan 18- en 18+ De 18+ers moet ik scannen, maar ik hoef zelf geen CTB?
Ik geef ook muziekles in een lokaal van een schouwburg. Daar ben ik ZZPer. Moet ik daar een CTB laten zien?
En hoe zit het met vergaderingen?

reageer
09-11-2021

Beste Gonny,
Als je in dienst bent van de muziekschool is het CTB voor jou daar inderdaad niet verplicht (werknemers zijn vrijgesteld).
Heb je ook een werkrelatie met de schouwburg of maak je alleen gebruik van hun lokaal? In dat tweede geval kan de schouwburg jou wel om een CTB vragen.
Bij vergaderingen gaat het om de locatie. Op jouw muziekschool ben je daarbij ook vrijgesteld van CTB-plicht. Op andere niet-openbare locaties geldt de plicht wel.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Nico 08-11-2021

Ik geef in een gehuurde ruimte tekenles aan 5 volwassenen. Moet ik ook een corona check doen

reageer
08-11-2021

Beste Nico,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, ook voor 1-op-1 lessen.
Dus ook voor een gehuurde ruimte.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt wel vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties het bovenstaande artikel.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Debbie 08-11-2021

Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Kan ik met mijn VO-klas (uit het CJP-budget) nu wel of niet naar bijv. NEMO in Amsterdam zonder gebruik te moeten maken van het CTB wanneer alle leerlingen onder de 18 jaar zijn?

reageer
08-11-2021

Hoi Debbie,
Als het een onderwijsactiviteit betreft dan zijn leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders vrijgesteld van CTB-plicht.
Zie Excursies en voorstellingen op locatie in het artikel.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Barbara Moget 08-11-2021

Goedendag,
Ik geef tekenles aan huis in een daarvoor apart ingericht Atelier. Dus niet aan de keukentafel. Ik lees in de antwoorden hieronder dat ik dan vrijgesteld ben van CTB? of geldt dat dan niet als er een aparte ruimte voor is ingericht? Ik zie die vrijstelling niet op de RIVM site.
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet, Barbara Moget

reageer
08-11-2021

Hoi Barbara,
Ja, als je les geeft vanuit de thuissituatie geldt er geen CTB-plicht voor je leerlingen, wel een maximum van 4 gasten.
Zie https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/#buitenschools
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Dennis Boxem. 05-11-2021

Beste...
Wij zijn een muziekschool waar uitsluitend 1 op 1 privé-lessen worden gegeven. Wordt er nu van ons verwacht dat wij al onze leerlingen van 18+ bij de deur gaan controleren en de eventuele niet gevaccineerden weg gaan sturen? Want dat stuit bij mij op ernstige principiële bezwaren. Ik kan me voorstellen dat je een groepsbelang boven dat van een individu stelt, maar bij een 1 op 1 situatie is daar mijns inziens geen sprake van. Overigens hoeven sexwerkers en contactberoepen geen QR codes te scannen. Dan ben ik benieuwd hoeveel fysiek contact er bij een muziekles verwacht wordt....

reageer
06-11-2021

Beste Dennis,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar, ook voor 1-op-1 lessen.
Dus ook voor uw muziekschool.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt wel vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties onze website.
Veel sterkte met uw praktijk!
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Carmen 04-11-2021

Ik geef teken-en schilderlessen in groepsverband in een school(niet binnen cultuurplan) aan volwassenen en kinderen (14 jaar inmiddels). Ik ben fundamenteel tegen het hanteren van een CTB om verschillende redenen. Ben ik verplicht deze aan mijn cursisten te vragen binnen deze school? Zo ja, ben ik verplicht deze te vragen als ik mijn lessen binnenshuis (atelier) zou organiseren? Ben ik verplicht deze te vragen als ik deze lessen naar buiten zou verplaatsen? Als ik hierdoor geen lessen meer kan geven en dit na 14 jaar het einde van mijn bedrijf zou betekenen tot welke organisatie kan ik mij dan wenden voor juridisch advies? Ik heb ook neem ik aan geen recht om een compensatievergoeding door deze maatregelen of overbrugging aan te vragen, of het feit dan mijn bedrijf dan geruïneerd zou zijn.

reageer
06-11-2021

Beste Carmen,
De CTB-plicht geldt voor alle locaties en activiteiten van georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening.
Dus ook de school die u noemt. Vrijstelling van CTB-plicht geldt wel voor jeugd tot 18 jaar en voor uzelf als werknemer.
In de thuissituatie (max. 4 gasten) en de openbare ruimte geldt ook vrijstelling van CTB-plicht, zoals lessen aan huis of in een park.
Zie voor alle specificaties onze website.
Ik kan u helaas geen juridisch advies geven, maar u kunt altijd met uw gemeente contact zoeken.
Er zijn gemeenten die hiervoor compensaties bieden. Veel sterkte met uw praktijk!
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Marlie Wabeke 03-11-2021

Mogen klassen vanuit VO (onder de 18) als groep (schoolactiviteit) een tentoonstelling bezoeken zonder Corona check?

reageer
04-11-2021

Hoi Marlie,
Als het een schoolactiviteit betreft geldt inderdaad vrijstelling van de CTB-plicht.
Die uitzondering blijft ook na 6 november van kracht.
Hartelijke groet, Ralf

reageer
Roelinka 07-10-2021

Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en zowel voor leerlingen als onderwijspersoneel.

Geldt dit ook voor ouders van PO leerlingen die als begeleider meegaan naar een voorstelling in een theater?

reageer
11-10-2021

Hoi Roelinka,
Excuses voor de late reactie! Ik moest je vraag even dubbelchecken.
Maar het antwoord is: ouders die begeleiden zijn ook uitgesloten van CTB-plicht bij onderwijsactiviteiten op locatie (je kunt ze zien als vrijwilliger).
Wel geldt dan het aanvullend advies om voordien een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Mariska Joanna Szilagyi 28-09-2021

Mag je weer zingen in de klas middelbare school

reageer
28-09-2021

Hoi Mariska,
Ja dat mag!
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Arjenne 27-09-2021

Moet ik als organisatie de coronacheck doen bij een filmvoorstelling die alleen door leerlingen van 1 school van het voortgezet onderwijs komen. Het is onderdeel van een ckv-dag.

reageer
27-09-2021

Hoi Arjenne,
Als de activiteit (en de CKV-dag) onderdeel is van het schoolprogramma, geldt een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs.
Hartelijke groet,
Ralf

reageer
Anna Eva 09-01-2022

Dag, mijn dochter van 11 zit drie dagen in de week op dansles (de meeste dansers zijn jonger en twee zijn er 12). Mogen zij dan wel vanaf morgen 10 januari weer dansen? En is het nog steeds tot 17 uur, of maakt dat niet meer uit? Dank!

reageer
Bert Schoones 10-01-2022

Beste Anna Eva,
In de huidige lockdown tot en met 14 januari 2022 zijn centra voor de kunsten en dergelijk locaties gesloten voor het publiek. Ervan uitgaande dat de dansles in een dergelijke locatie plaats zal vinden, is het nog niet mogelijk.
Vriendelijke groet, Bert

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel