Monitor Amateurkunst 2021 | Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De Monitor Amateurkunst 2021 laat zien dat de coronapandemie een positieve impuls gaf aan de beoefening van de meer ‘individuele’ kunstzinnige en creatieve activiteiten. De ‘sociale’ kunstbeoefening ondervond daarentegen juist veel negatieve gevolgen van de coronapandemie.

(Lees verder onder de afbeelding)

Klik op de afbeelding om de Monitor Amateurkunst 2021 te openen.

Lichte stijging aandeel beoefenaars

Ten tijde van de coronapandemie beoefende 43% van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder in de vrije tijd een of meer kunstzinnige of creatieve activiteiten. Dat is iets meer dan in 2017 toen het aandeel beoefenaars op 40% van de Nederlandse bevolking lag, en ook meer dan in 2015 en 2013 toen het aandeel 41% bedroeg. Met name het aandeel beoefenaars van kunstzinnige fotografie/film, creatief schrijven en in mindere mate beeldende activiteiten ligt hoger.

Meer alleen, minder samen

Het aandeel beoefenaars dat samen met anderen kunstzinnig of creatief actief is lag gedurende de coronapandemie veel lager dan in 2017. Dit had consequenties voor het aantal beoefenaars dat actief is in amateurkunstgroepen. Dit aandeel lag in 2021 met 30% veel lager dan in 2017 toen nog 41% lid was van of deelnam aan een amateurkunstgroep. Met name het aandeel dat deelneemt aan informele groepen lag veel lager, maar ook het percentage dat lid is van een vereniging daalde.

Minder opgetreden

Het verbod op samenkomsten had ook consequenties voor het optreden, het geven van voorstellingen of het organiseren van exposities. In 2017 liet 29% van de beoefenaars werk horen, zien of lezen aan publiek, in 2021 was dit met 14% beduidend lager. Dit geldt met name voor de beoefenaars van de activiteiten theater, dans en muziek, waar normaliter het tonen van werk aan het publiek voor velen een inherent onderdeel is van de kunstbeoefening.

Minder lessen

Het aandeel beoefenaars dat zich probeerde te scholen en beter te worden is iets kleiner dan in 2017. Met name het aandeel beoefenaars dat lessen, cursussen of workshops volgde gedurende de coronapandemie lag aanzienlijk lager dan in 2017. Ook het aandeel dat geregeld repeteert of oefent ligt lager.

Meer online

In de coronapandemie is veel meer gebruik gemaakt van online platforms en instrumenten, zowel voor scholing als voor het tonen van werk. Zo deed het merendeel van de beoefenaars die lessen, cursussen of workshops volgden dit grotendeels of helemaal online. Daarnaast nam ten opzichte van 2017 het aandeel beoefenaars dat leerde en beter probeerde te worden via online voorbeelden en instructies toe. En ook van de beoefenaars die werk toonden aan publiek deed de meerderheid dit via online kanalen.

De Monitor Amateurkunst van LKCA vindt elke drie jaar plaats en bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd. Deze editie van 2021 staat in het teken van de beoefening van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd ten tijde van de coronapandemie.

Downloads

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Zoë Zernitz
Zoë Zernitz
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,primair onderwijs
zoezernitz@lkca.nl
030 - 711 51 87
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel