Kennisdossier ‘Cultuur en werken in de wijk’

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Culturele activiteiten spelen een belangrijke en succesvolle rol in de leefbaarheid en sociale kwaliteit van wijken. In dit kennisdossier delen we volop informatie, tips en voorbeelden over hoe je (meer) cultuur kunt inzetten in de wijk.

Participatie

Participatie van bewoners, ofwel ze mee laten doen aan de samenleving, is sinds 2015 een taak van gemeenten. Door toename van economische en sociaal-culturele ongelijkheid nemen problemen zoals eenzaamheid, uitsluiting, sociale spanningen en onveiligheid toe. Wijkgericht werken, dichtbij en samen met de bewoners heeft daarom grote belangstelling van lokale beleidsmakers. Termen als ‘brede wijkaanpak’, ‘sociale wijkteams’, ‘gebiedsgericht’, ‘wijkgericht’ en ‘domeinoverstijgend werken’ zijn terug te vinden in beleidsnota’s. Zichtbaarheid en nabijheid zijn hierbij vaak het motto. En het vergroten van de leefbaarheid, het stimuleren van sociaal contact en meer maatschappelijke participatie de voornaamste doelen.

Een wijk of een buurt?

De termen wijk en buurt worden vaak door elkaar gebruikt. In dit kennisdossier gebruiken we beide termen en bedoelen daar hetzelfde mee: een onderdeel van een gemeente dat op basis van historische of stedenbouwkundige kenmerken is afgebakend. Elke wijk heeft een eigen structuur. Als je iets met bewoners gaat doen, kan het behulpzaam zijn om die structuur globaal in kaart te brengen. Vaak zijn daarbij meerdere lagen te onderscheiden.

 • De eerste laag is die van de bewoners en hun directe omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Op welke plekken komen ze vaak? Zijn er patronen? Wie zijn er altijd bij, en wie zie je nooit?
 • De tweede laag wordt gevormd door de uitvoerende professionals en ondersteunende organisaties in de wijk, denk aan scholen, huisarts, sportvoorzieningen en het buurthuis. In deze laag is veel interactie en verbinding tussen en met inwoners. Wie zijn dat? En wat doen ze in de buurt?
 • De derde laag is die van de gemeentelijke tekentafel, de laag van strategen en grote organisaties. Zij vertalen gemeentelijke opgaven naar wijkniveau. Welke plannen heeft de gemeente met een bepaalde wijk? Waar loopt de gemeente tegenaan? In alle lagen kan cultuur of een cultuurprofessional een rol spelen bij planvorming, meedenken en het concreet ontwikkelen van activiteiten.

  Zie www.buurtwijs.nl, een website over buurtontwikkeling voor meer informatie.

  Foto: © Anna van Kooij Culturele Zondagen, Utrecht Centraal, 2017

  Vond je dit artikel interessant?

  Gemiddelde 4 / 5. totaal 1

  Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

  Reacties (0)
  Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
  Claudia Marinelli
  Claudia Marinelli
  Functie: Specialist Cultuurparticipatie
  Expertise: cultuurparticipatie,zorg en welzijn
  claudiamarinelli@lkca.nl
  030 711 51 35
  Bekijk alle experts
  Bijgewerkt op:
  Gepubliceerd:
  Deel dit artikel