Arbeidstevredenheid kunstprofessionals

Hoe tevreden zijn kunstdocenten en artistiek begeleiders met hun werk?
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Samen met een groot aantal partners doet LKCA onderzoek naar de arbeidstevredenheid van kunstdocenten en artistiek begeleiders.

Hoe aantrekkelijk zijn de beroepen van kunstdocent en artistiek begeleider in de buitenschoolse kunsteducatie en cultuurparticipatie? Dat is een belangrijke vraag, want kunstprofessionals zijn onmisbaar voor de ruim 2 miljoen Nederlanders die in hun vrije tijd kunstzinnig en creatief actief zijn en daarin beter willen worden. Bovendien is het een urgente vraag, aangezien de beroepsgroep de laatste jaren is geconfronteerd met een groot aantal veranderingen, zoals bezuinigingen, reorganisaties en veranderende eisen en wensen van werkgevers en klanten.

Kan de amateurkunstenaar zich ook in de toekomst nog scholen en ontwikkelen met behulp van kunstdocenten en artistiek begeleiders?

Het onderzoek

Arbeidstevredenheid is een graadmeter voor de aantrekkelijkheid en de duurzaamheid van het beroep van kunstprofessional. Afgelopen najaar konden kunstprofessionals deelnemen aan een enquête, waarin we de tevredenheid bevroegen op onder meer inkomen, waardering, samenwerking, leerlingen en werkzekerheid. Naast dit vragenlijstonderzoek vonden er verdiepende casestudies plaats naar de arbeidstevredenheid van docentencollectieven en van autodidacte docenten en begeleiders (non-formals).

Resultaten

Met de resultaten van het onderzoek leveren we een bijdrage aan het zichtbaar maken van kunstdocenten en artistiek begeleiders en aan het ontwikkelen en verbeteren van beleid voor deze beroepsgroepen. Als we weten welke factoren de mate van tevredenheid beïnvloeden, dan weten we ook waar hulp en ondersteuning nodig is om de tevredenheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Dit zijn waardevolle aanknopingspunten voor overheden, ondersteunende instellingen, brancheorganisaties, koepels en bonden.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 711 51 07
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel