Kennisdossier ‘Cultuur en mensen met een handicap’

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben – net als ieder ander - het recht om zich creatief en artistiek te ontwikkelen. Maar in de praktijk zijn er voor hen nog veel drempels. Culturele organisaties weten dat en willen er steeds vaker wat aan doen. Samenwerking met zorg en welzijn is daarbij essentieel.
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

LKCA-publicaties

Agenda Inclusieve Podiumkunsten: 2020 – 2024

De Agenda is opgesteld om de podiumkunsten toegankelijk te maken voor én met mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

In onderstaande artikelen lees je tussentijdse inzichten en opbrengsten van kunstvakopleidingen, podia en centra voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Claudia Marinelli, Specialist Cultuurparticipatie bij LKCA, vertelt in onderstaande video over de Agenda inclusieve podiumkunsten:

Landkaart Inclusieve Podiumkunsten
Een overzicht van wat er overal in het land gebeurt op het gebied van inclusieve podiumkunsten.

Cultuur en chronische zieke kinderen en jongeren
Nieuwe inzichten en adviezen uit de leergemeenschap.

Word wie je bent! Ontwikkel je kunstzinnig talent
Veldverkenning cultuurparticipatie chronisch zieke kinderen en jongeren.

Kunst inclusief
Themanummer over kunsteducatie voor mensen met een handicap in Cultuur+Educatie.

Feiten, cijfers en andere bronnen

Time to Act: How lack of knowledge in the cultural sector creates barriers for disabled artists and audiences (2021)
Dit Europese onderzoek laat zien dat een gebrek aan kennis in de culturele sector drempels creëert voor kunstenaars en deelnemers met een beperking. Dit terwijl 1 op de 5 Europeanen leeft met een, al dan niet aangeboren, handicap.

Time to Act: Two Years On, Data-led Insights on Performing Arts and Disability in Europe (2023)
Dit rapport bouwt voort op bovenstaand rapport uit 2021. Het beschrijft de belangrijkste drempels op het gebied van toegankelijkheid, inclusie, internationale mobiliteit en professionele ontwikkeling van gehandicapte kunstenaars in de Europese podiumkunstensector. Evenals de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt.

Eindrapportage 2021 – Onbeperkt meedoen!
Het Ministerie van VWS geeft in deze eindrapportage een overzicht van de waardevolle initiatieven, inspirerende projecten en maatregelen van Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt Cultuur Beleven
Eindrapportage van het onderzoek naar de toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een handicap. Dit onderzoek verrichtte Significant APE in opdracht van het Ministerie van OCW.
Lees ook: Hoe toegankelijk is de culturele sector? (artikel LKCA).

Participatiemonitor Nivel
Meedoen in de samenleving 2009-2019 (Jaar van uitgave: 2021).

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening
Verwey-Jonker Instituut: Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland: omvang, samenstelling en participatie.

Disabled artists in the mainstream
A new cultural agenda for Europe.

De Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. Het doel is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. LKCA is penvoerder van de code.

Meedoen met een licht verstandelijke beperking: Literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking (2022)
Movisie presenteert in dit rapport inzichten uit de bestaande literatuur over mensen met een licht verstandelijke handicap, onder andere over hun vrijetijdsbesteding.

Lang niet toegankelijk: Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving (2021)
In dit onderzoek van SCP is ook de toegankelijkheid van festivals, theaters, concertzalen, bioscopen en musea meegenomen.

Diverse theater and ever changing horizons: An investigation on three inclusive art companies:
Theater Thikwa (Germany), Stopgap Dance Company (UK) and Speels Collectief (2021)

Lees de scriptie en de interviews van Merel van Lieshout.

Handreikingen en methodieken

Code Diversiteit en Inclusie
Samen met netwerken en partners werkt de Code Diversiteit & Inclusie aan een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, werkenden en publiek. LKCA is penvoerder van de Code.

Agenda Inclusieve Podiumkunsten: 2020 – 2024
De Agenda inclusieve podiumkunsten is opgesteld om de podiumkunsten toegankelijk te maken voor én met mensen met een beperking. Een initiatief van Holland Dance in samenwerking met LKCA, The British Council, Theaters Tilburg en het Fonds Podiumkunsten.

Routekaart Festivals
De Routekaart Festivals is een leidraad voor festivalorganisatoren om hun festival toegankelijk te maken, zodat mensen met een beperking daar gelijkwaardig aan kunnen deelnemen.

Museum Open U
Toolkit voor een toegankelijk museum.

Methodiek Muziek werkt zo!
Gebruik de kracht van muziek! Met de methodiek Muziek werkt zo! zet je muziek in in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap.

Theater maken met mensen met een verstandelijke beperking
Artikel op Cultureel Kapitaal over Zure bommen & bonbons: het eerste handboek voor theater maken met mensen met een verstandelijke handicap.

Unload to Upload
Handleiding voor een inclusieve danspraktijk. Te bestellen via de website van Stichting Misiconi.

Inclusieve Samenwerking in het Theater
Resultaten van het onderzoek ‘Inclusieve Samenwerking in het Theater’, met veel praktische tips en handleidingen.

Boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’
In dit boek laat Marianne Dijkshoorn zien hoe je je evenement met simpele ingrepen toegankelijk maakt voor mensen met een verschillend type beperking.

Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten
Handreiking met de voorwaarden voor het effectief opzetten van cultuurprojecten met een breed bereik. In de handreiking worden vier projectfases beschreven: verkenning, voorbereiding, uitvoering en opvolging.

Handreiking aan musea
Hoe maak je je museum toegankelijker voor blinden en slechtzienden? Kubes maakte hier een handreiking voor. Download deze hier.

Autismevriendelijk museum (betaalde publicatie)
Hoe creëer je een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme? Belgische publicatie.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Joost Groeneboer
Joost Groeneboer
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuur- en erfgoedinstellingen,diversiteit en inclusie
joostgroeneboer@lkca.nl
030 711 51 25
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel