Cultuur+Educatie 6: Cultuureducatie en sociale cohesie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

In dit nummer onderzoeken Max van der Kamp en Dorine Ottevanger (Rijksuniversiteit Groningen) of cultuureducatie kan bijdragen aan sociale cohesie. Indicaties over de resultaten van onderzochte ‘goede praktijken’ zijn hoopgevend.

Dit verkennend onderzoek richt zich op drie subvragen:

  • Hoe kan de relatie tussen cultuureducatie en sociale cohesie conceptueel (begripsmatig) verhelderd worden?
  • Welke aandacht geven instellingen voor cultuureducatie en kunstinstellingen aan doelstellingen gericht op sociale cohesie?
  • Welke factoren van cultuureducatieve projecten kunnen sociale cohesie beïnvloeden?

Conceptuele relatie

Onder sociale cohesie wordt onder meer goed burgerschap verstaan. Een onlosmakelijk component van goed burgerschap is culturele competentie: het vermogen een eigen culturele identiteit te vormen en andere culturen te respecteren. Cultuureducatie draagt bij aan culturele competentie en daarmee aan sociale cohesie.

Sociale cohesie als doelstelling

Binnen de sector cultuureducatie is wel degelijk aandacht voor doelen op het gebied van sociale cohesie. Het gaat dan met name om ROC’s en vo-scholen die zich profileren als Brede School. De nadruk op sociale cohesie wordt vooral gelegd in grote steden en bij projecten gericht op jongeren en allochtonen.

Effect van cultuureducatie

Empirisch onderzoek naar de effecten van cultuureducatie op sociale cohesie is niet beschikbaar. Op basis van de meningen van deelnemers is wel een indicatie te geven. Nieuwe doelgroepen worden bereikt. Ook vinden ontmoetingen plaats tussen groepen met verschillende culturele achtergronden en van verschillende generaties.

Nader onderzoek

Nader onderzoek naar de effectiviteit van op sociale cohesie gerichte cultuureducatie op is wenselijk. De Onderwijsraad en het SCP zien die mogelijkheid over het hoofd. Kleinschalig onderzoek en een voortgezet debat zouden inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van cultuureducatie verder kunnen vergroten.

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel