participatieve kunstpraktijk

Participatieve kunstpraktijken zijn kunstzinnige projecten in de wijk of gemeenschap, waarin burgers actief participeren, met als doel meestal de leefbaarheid of sociale cohesie. Vorm en inhoud kunnen sterk uiteenlopen.