Beroepsgerichte examenprogramma's

De bovenbouw van het vmbo kent sinds 1 augustus 2016 nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. Met de bijbehorende profielen krijgen leerlingen inzicht in mbo-opleidingen en beroepen die bij hen passen. Bij de profielen hoort een centraal schriftelijk praktisch examen. De vier leerwegen blijven bestaan: basisberoepsgericht (bb), kaderberoepsgericht (kb), gemengd (gl) en theoretisch (tl).

Voorbeelden van de nieuwe profielen zijn: Media, vormgeving en ict (MVI), Bouwen, wonen, interieur (BWI), Dienstverlening en producten (D&P).
Scholen zijn verplicht minimaal één profiel aan te bieden, en verder vrij in de keuze welke profielen. De profielen bestaan uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Het beroepsgerichte profielvak is een verplicht onderdeel van het profiel (zogenaamde profielmodulen). Leerlingen krijgen basiskennis en –vaardigheden aangeboden om in een beroep of werkveld goed te functioneren.
Alle profielen (linker kolom)

Beroepsgerichte keuzevakken

Elk profiel heeft een aantal keuzevakken, waarmee een leerling zijn programma kan verdiepen of verbreden. Afhankelijk van de leerweg kiest een leerling tenminste vier (bb en kb) of twee (gl) keuzevakken. Voorbeelden van keuzevakken op het gebied van de kunsten: fotografie, game-design, podium, vormgeving en typografie.
Leerlingen kunnen (mits de school ze aanbiedt) keuzevakken binnen en buiten het profiel kiezen. De keuzevakken zijn bedoeld om leerlingen een route op maat te bieden, die past bij de regio en het opleidingsaanbod van de regio.
Alle keuzevakken 
Profiel Dienstverlening en producten
Profiel Media, vormgeving en ict

Algemeen deel en kunstvakken

Naast bovengenoemde onderdelen bevatten de profielen altijd de algemeen vormende vakken: 

  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • Lichamelijke opvoeding
  • minimaal één kunstvak. 

Voor Kunstvakken 1 (CKV) verandert er niets: het blijft een verplicht deel van het examenprogramma van het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen dat 'naar behoren' moet worden afgerond.

LoopbaanOriëntatie en Begeleiding

Daarnaast kent elk profiel het onderdeel LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB). Hierin maken leerlingen kennis met de praktijk tijdens praktijkopdrachten, bedrijfsbezoeken en/of stages. De inhoud is deels gekoppeld aan het beroepsgerichte profielvak. Leerlingen sluit LOB af met een loopbaandossier.

Invoering en samenwerkingsverbanden.

De nieuwe profielen zijn ingevoerd per 1 augustus 2016. In mei 2018 vinden dan de eerste examens nieuwe stijl plaats. Scholen die vakken van het profiel Media, vormgeving en ict aanbieden hebben zich verenigd.
Website vmbo mvi

Meer informatie

Website Vernieuwing vmbo 
Wat moet en mag in het nieuwe vmbo