Unesco-lidstaten stellen nieuw kader voor cultuureducatie vast  

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Cultuureducatie moet een grotere prioriteit krijgen in het onderwijs en in de maatschappij voor een leven lang leren. Dat staat in het nieuwe Unescokader voor de versterking van cultuur- en kunsteducatie wereldwijd.

Unesco-lidstaten stelden het nieuwe UNESCO Framework for Culture and Arts Education vast tijdens de Wereldconferentie die van 13 tot 15 februari 2024 plaatsvond in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Meer dan 1300 mensen van over de hele wereld waren daarbij aanwezig. Het kader is het resultaat van twee jaar overleg met meerdere belanghebbenden en onderhandelingen met de lidstaten en bouwt voort op de Lissabonroutekaart (2006), de Seoul-agenda (2010) en de MONDIACULT-verklaring in Mexico (2022).

Noodzaak van een leven lang leren

Het nieuwe UNESCO Framework for Culture and Arts Education benadrukt de noodzaak van een leven lang leren op het gebied van kunst en cultuur in zowel het formele onderwijs als buitenschools. Cultuureducatie moet daarom een grotere prioriteit krijgen in het onderwijs en in de maatschappij, stelt het kader. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol bij zowel de persoonlijke als de maatschappelijke ontwikkeling, zoals ook naar voren komt in een studie die Unesco vorig jaar heeft laten uitvoeren. 

Cultuur en kunst centraal in beleid en strategie 

Het nieuwe kader geeft aan dat cultuur en kunst meer centraal gesteld moeten worden in het onderwijsbeleid, strategieën, curricula en programma’s. Het kader gaat uit van een brede benadering van het begrip ‘cultuur’ en omvat zowel de kunsten, materieel en immaterieel erfgoed als culturele uitingen en de culturele en creatieve industrieën. Daarnaast is er ook nadrukkelijk aandacht voor de verbinding met digitale technologieën en artificiële intelligentie.

Culturele diversiteit van vitaal belang 

Het kader erkent dat leren in, door en met culturele diversiteit van vitaal belang is voor het bevorderen van wederzijds begrip en om verdeeldheid tegen te gaan. Het onderstreept de noodzaak om meer uit te gaan van de verschillende culturele achtergronden en meer aandacht te hebben voor lokale culturen en erfgoed, en dan met name inheemse culturen. Daarnaast doet het kader een oproep voor het versterken van de relaties tussen het onderwijs en culturele instellingen. 

Nederlandse delegatie

Tijdens de conferentie was een ruime delegatie vanuit Nederland aanwezig, van het ministerie van OCW en vanuit Aruba en Sint Maarten. Ook LKCA was vertegenwoordigd als lid van de officiële Nederlandse delegatie. Tijdens de deelsessies over het Framework had Nederland regelmatig inspraak, waarbij onder andere werd verwezen naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit met haar structuur van penvoerders en naar het zelfevaluatie-instrument Evi als goede voorbeelden.

Aanbevelingen omzetten in beleid 

De Unesco-lidstaten zullen de aanbevelingen van het kader nu om gaan zetten naar concreet beleid, waarbij Unesco ondersteuning biedt door kennis en ervaringen te delen. Bij de afsluiting van de conferentie kondigden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) al een eerste stap in samenwerking met Unesco aan. De VAE wil subsidies verstrekken aan bijzondere initiatieven voor cultuureducatie, waarbij leraren van de meer dan 12.000 Unesco-scholen betrokken worden. Daarnaast komen er mobiliteitsbeurzen voor lerarenopleiders die effectieve vormen voor cultuureducatie ontwikkelen en zullen Afrikaanse lidstaten ondersteund worden door inzet van deskundigen, kennisdeling en aandacht voor het technisch- en beroepsonderwijs. 

Lees meer

Ronald Kox (LKCA) spreekt tijdens de tweede deelsessie. 
De Nederlandse delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van LKCA, OCW, Aruba en Sint Maarten.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Simone Van de kerkhof 04-03-2024

Is er ook een bepaald tijdpad overeengekomen?

reageer
Ronald Kox 05-03-2024

Er is geen tijdspad voor toepassing van het Framework, dat is aan de lidstaten zelf. Wel wil Unesco iedere twee jaar monitoren hoe het met de toepassing gaat.

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel