LKCA-panel

Laat horen wat jij belangrijk vindt
Werk je in de kunst en cultuur én houd je je bezig met cultuureducatie of -participatie? Dan is ons online LKCA-panel er voor jou. Meld je aan en praat mee over actuele onderwerpen. Lees ook de resultaten van eerdere LKCA-panels.

Aanmelden als vast lid LKCA-panel

Het LKCA-panel geeft cultuurprofessionals een stem. Onze vragenlijsten over actuele onderwerpen zetten je aan het denken. We verwerken al jullie antwoorden om vervolgens met elkaar het debat over cultuureducatie en cultuurparticipatie te kunnen voeden en beïnvloeden.

Hoe werkt het?

Als je deelneemt ontvang je een aantal keer per jaar per e-mail een vragenlijst. De vragen gaan over jouw mening over of ervaring met actuele zaken die spelen in cultuureducatie en -participatie. De vragenlijsten van het LKCA-panel zijn kort. In 5 tot 10 minuten heb je die ingevuld. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Tangram.

Meedoen met LKCA-panel

Resultaten eerdere LKCA-panels