De nieuwe kerndoelen kunst en cultuur komen eraan

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Een nieuwe fase in de ontwikkeling van het leergebied kunst en cultuur: sinds september werkt een team van docenten en curriculumspecialisten aan nieuwe kerndoelen. LKCA kijkt als voorzitter van de advieskring mee met de voortgang van het ontwikkelteam.

De afgelopen negen jaar was de curriculumherziening een proces met vele wendingen en afslagen, waarbij telkens aanpassingen plaatsvonden in het traject. Ondertussen werkt het team gestaag door aan een nieuw curriculum en worden de contouren van de kerndoelen kunst en cultuur steeds duidelijker.

Ontwikkelteam en advieskring

Voor de ontwikkeling van de conceptkerndoelen is na de zomer een ontwikkelteam samengesteld, bestaande uit docenten en curriculumspecialisten. Een advieskring, bestaande uit organisaties in kunst en cultuur, kijkt op een aantal momenten mee met de voortgang van het ontwikkelteam.

Vier fasen

Het hele ontwikkelproces bestaat uit vier fasen. Het ontwikkelteam ontwikkelt eerst een concept-karakteristiek van het leergebied, gevolgd door een concept-raamwerk. De advieskring geeft hierop een reactie. Vervolgens werkt het ontwikkelteam aan de set conceptkerndoelen en halverwege dit proces leggen zij een deel van de set voor aan de advieskring voor commentaar. Daarna werkt het ontwikkelteam de set verder uit en legt het de gehele set voor aan de advieskring. Na dit advies kan de ontwikkelgroep de conceptkerndoelen vaststellen: dit is naar verwachting in de zomer van 2024 of net daarna.

De vastgestelde conceptkerndoelen worden ongeveer een half jaar in de praktijk beproefd bij een aantal scholen en waar nodig nog bijgesteld. In het voorjaar van 2025 begint het wetgevingstraject om de nieuwe kerndoelen op te nemen in de wet, met als doel vanaf het schooljaar 2026-2027 te kunnen starten met het nieuwe verplichte curriculum.

Aan de slag met de conceptkerndoelen

Opleiders en ontwikkelaars van aanbod en methoden hebben dus in de tweede helft van volgend jaar zicht op wat er in het nieuwe curriculum gevraagd wordt en kunnen daarmee aan de slag. Dat geldt ook voor de culturele instellingen die samenwerken met en voor de scholen: in het schooljaar 2024-2025 kunnen zij nieuw aanbod ontwikkelen, in het schooljaar 2025-2026 kunnen ze dit verder uitwerken en testen, om vervolgens met de scholen te bekijken wat dit betekent voor hun cultuuronderwijs in het schooljaar 2026-2027.

Organisaties in de advieskring

Anders dan bij curriculum.nu kunnen we het proces van de ontwikkeling en de tussenproducten niet als geheel cultureel veld volgen. Pas als de conceptkerndoelen er zijn, komen deze naar buiten. Natuurlijk krijgt de advieskring deze tussenproducten wel te zien en de leden raadplegen ook hun achterban. Maar de documenten zijn onder embargo en mogen niet breed verspreid worden. Daarom is het des te belangrijker om te weten welke organisaties er in de advieskring mee mogen kijken.

Naast de kunstvakdocentenverenigingen VONKC, VLS en VNK-e, en de kunstvakopleidingen verenigd in het KVDO, zijn ook de cultuurprofielscholen vertegenwoordigd in de VCPS-PO en VCPS-VO. Daarnaast zijn er ook nog een aantal maatschappelijke organisaties betrokken: erfgoed (Landschap Erfgoed Utrecht), Méér Muziek in de Klas, Hiphop (Beatwise) en tenslotte ook LKCA. Ronald Kox zal namens LKCA de voorzittersrol van de advieskring op zich nemen. Voor de achterbanraadpleging vraagt LKCA een kleine groep vertegenwoordigers, de penvoerders en icc-trainers mee te denken.

Meer lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel