Veldraadpleging beroepsprofiel kunstdocent in het voortgezet onderwijs

Deel dit artikel
De kunstdocent van de toekomst: denk jij met ons mee?

In een beroepsprofiel wordt de essentie van een beroep beschreven. Op dit moment is onderzoeks- en adviesbureau Sardes, samen met LKCA, bezig met het actualiseren van het beroepsprofiel kunstdocent voortgezet onderwijs*. Cultuureducatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Een actueel beroepsprofiel helpt subsidienten, gemeenten, scholen, culturele instellingen, etc. maar ook de beroepsgroep zelf bij een optimale inzet in het culturele veld.

Op basis van deskresearch en interviews is Sardes gekomen tot een aantal eerste bevindingen. Deze leggen we graag aan je voor tijdens een online veldraadpleging. Hoe zie jij jouw werk en wat mag er volgens jou niet ontbreken in het geactualiseerde beroepsprofiel?

Jouw input is belangrijk  

Tijdens de bijeenkomst vragen we je te reageren op stellingen, en jouw ervaringen en voorbeelden uit het voortgezet onderwijs te delen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstdocent er nu uit?
  • Welke kennis en vaardigheden moet de kunstdocent hebben?
  • Welke basisvoorwaarden zijn er nodig, welke zouden moeten verbeteren? Hoe en door wie?
  • Zijn er voldoende mogelijkheden voor na- en bijscholing? Wat ontbreekt eventueel nog?
  • Welke ontwikkeling verwacht je de komende vijf jaar?

Ben je erbij?

De online veldraadplegingen zijn op dinsdag 12 maart 2024 en donderdag 21 maart 2024 van 15.00 tot 17.00 uur. Je kunt je aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten.

Vragen?

Een week van tevoren ontvang je van ons de Zoom-link. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carlijn Waaijer (c.waaijer@sardes.nl).

Let op! Er wordt gelijktijdig gewerkt aan een beroepsprofiel voor de kunstprofessional in de buitenschoolse cultuureducatie. De bijeenkomsten hiervoor vinden plaats op 14 maart en 19 maart.

Verder lezen

Afbeelding: © Nationale Beeldbank

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 23

Deel dit artikel