Voortgezet onderwijs

Basiskennis en ontwikkelingen in cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.

Belangrijke netwerken over Voortgezet onderwijs

Landelijk Platform Kenniscentra Cultuureducatie
Medewerkers van provinciale en grootstedelijke kenniscentra bespreken landelijke ontwikkelingen in cultuuronderwijs zoals de curriculumvernieuwing, Cultuureducatie met Kwaliteit, Méér Muziek in de Klas, verkiezingen en politieke ontwikkelingen. LKCA faciliteert dit platform.
link: https://www.lkca.nl/artikel/landelijk-platform-kenniscentra-cultuureducatie/
VONKC
Vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken.
link: https://www.vonkc.nl/
Stichting Educatieve Dans
De stichting wil danseducatie en en buiten schoolverband bevorderen.
link: http://www.educatievedans.nl/
Dansbelang
Belangenbehartiger van dansdocenten en dans- of balletscholen die professioneel actief zijn in de buitenschoolse dansbeoefening en educatie.
link: https://www.dansbelang.nl/
VLS
De VLS wil de positie van muziekdocenten versterken en zo muziekonderwijs voor ieder kind vanzelfsprekend maken.
link: https://www.vls-cmhf.nl/
GehrelsOnline.nl
Alles over muziekonderwijs en -educatie voor kinderen tot 12 jaar.
link: https://www.gehrelsonline.nl/
VGN KLEIO
Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.
link: https://www.vgnkleio.nl/
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen.
link: https://geografie.nl/
INSEA
International Society for Education Through Art.
link: https://www.insea.org/