beroepsprofiel

Hoe ziet de beroepspraktijk eruit van kunstvakdocenten in het onderwijs en in de actieve cultuurparticipatie?