Nieuw: beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het primair onderwijs en de kinderopvang

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Wat moet een ervaren kunstvakdocent kennen en kunnen? En hoe zien we de verdere beroepsontwikkeling voor ons?

Dit nieuwe beroepsprofiel geeft aan wat een ervaren kunstvakdocent (muziek, beeldend, drama, dans, audiovisueel, film, erfgoed) in het reguliere primair onderwijs en/of de kinderopvang zou moeten kunnen en kennen. Voor beginnende docenten kan het richting geven, ervaren docenten kunnen zich eraan spiegelen. Daarnaast bieden de profielen houvast aan iedereen die bij de opleiding en het werk van de kunstvakdocent betrokken is.

In het beroepsprofiel beschrijven we onder meer:

  • de kenmerken van de leeftijdsgroepen binnen de kinderopvang en het basisonderwijs
  • de bijdrage van de kunstvakdocent aan de ontwikkeling van kinderen
  • de lessen en activiteiten van de kunstvakdocent
  • de competenties van de kunstvakdocent
  • de positie van de kunstvakdocent en de samenwerking met pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, andere kunstprofessionals en de culturele omgeving
  • de kunstvakdocent van de toekomst
  • beleidsontwikkelingen

Dit profiel is het eerste in een reeks vernieuwde beroepsprofielen voor cultuurprofessionals. Mede op verzoek van de sector begon LKCA met het uitwerken van het beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het basisonderwijs en de kinderopvang. Onderzoeksbureau Sardes ging aan de slag met deze opdracht. Het beroepsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met experts uit het werkveld.

Op welke manieren kunnen de beroepsprofielen gebruikt worden?

  • (Aanstaande) kunstprofessionals kunnen ze inzetten voor hun eigen profiel, en als basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling en scholing.
  • Bestuurders voor kunst en cultuur, kinderopvang, onderwijs en overheden kunnen de profielen gebruiken om de voorwaarden te formuleren voor de kwaliteit van de cultuurprofessionals.
  • Kunstvakopleidingen kunnen ze gebruiken om hun opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige beroepspraktijk.

Achtergrond

In 2016 publiceerde LKCA vijf beroepsprofielen: Schetsen van de Beroepspraktijk. Een richtinggevend hulpmiddel voor opleidingen en cultuurprofessionals die zich bezighouden met kunst- en cultuureducatie op school of in de vrije tijd. In datzelfde jaar publiceerden we ook de ‘Handreiking Basis voor Cultuureducatie’, met een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het werkveld cultuureducatie. Deze documenten hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen bij de ontwikkelingen in het cultuurveld en het onderwijs. Ze zijn onder andere gebruikt bij het opstellen van de opleidingsprofielen voor de kunstvakdocenten.

Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan. We merken dat er inmiddels behoefte is aan actuele en meer gedifferentieerde profielen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan de curriculumherziening, het toenemend lerarentekort, de aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden, de rol die cultuureducatie daarin kan spelen en andere verbindingen met zorg en welzijn) zorgen voor een verandering in het werk van de cultuurprofessional.

Het begin van een reeks beroepsprofielen cultuurprofessionals

LKCA richt zich onder meer op het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie en cultuurparticipatie en op het ondersteunen van de structuur die daarvoor nodig is. Een belangrijke schakel daarin is de kunstvakdocent: de professional die deelnemers introduceert en begeleidt in de wereld van kunst en cultuur. Dat vraagt om goed opgeleide mensen die hun expertise kunnen blijven ontwikkelen. Deze professionals volgen hun opleiding en training via het formele (kunstvak)onderwijs, maar voor veel gebieden in de vrije tijd ook op andere manieren.
De beroepsprofielen van LKCA geven een beeld van wat een kunstvakdocent binnen een specifiek werkveld zou moeten kennen en kunnen.
De komende jaren werkt LKCA de beroepsprofielen voor de verschillende werkvelden verder uit, te beginnen bij het voortgezet onderwijs en de professional in de cultuurparticipatie. Ook voor het SBO en (V)SO wordt op termijn een apart profiel gemaakt.

Leestips

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 2.4 / 5. totaal 5

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 711 51 45
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel