Beroepsprofielen voor de beroepspraktijk van professionals cultuureducatie en amateurkunst

Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe ziet de beroepspraktijk in de sector cultuureducatie en amateurkunst er uit en hoe speel je als kunstvakdocent, cultuurcordinator, dirigent, maker, regisseur of andere professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld?

Samen met het landelijk opleidingsoverleg voor de kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) zocht het LKCA naar antwoorden op deze vragen. Dit heeft geleid tot vijf schetsen van de beroepspraktijk.

Beroepsprofielen

De vijf profielen geven helderheid geven over verschillende aspecten en kwesties die spelen in de diverse werkvelden. Voor het KVDO zijn deze beroepsprofielen de basis voor de opleidingsprofielen.

Grofweg zijn de volgende werkvelden te onderscheiden:

  • actieve cultuurparticipatie (het buitenschoolse werkveld)
  • primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Gemengde beroepspraktijk

Veel professionals hebben een gemengde beroepspraktijk en werken in meerdere werkvelden. Om de ontwikkelingen in een werkveld en wat deze ontwikkelingen voor professionals betekenen helder uit te lichten, is ervoor gekozen vijf afzonderlijke beroepsprofielen te maken. Sommige ontwikkelingen spelen in meerdere werkvelden en komen daarom op verschillende plekken terug.

Schetsen van de beroepspraktijk

Lees ook

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer

Uw bericht kan gewijzigd worden door de beheerder
Reacties (0)
Gepubliceerd:
Deel dit artikel