Online veldraadpleging beroepsprofiel kunstdocenten buitenschoolse cultuureducatie

Denk jij mee?
Deel dit artikel
Sardes organiseert een online veldraadpleging om kunstdocenten in de buitenschoolse cultuureducatie te interviewen over het beroepsprofiel. Cultuureducatie is continu in verandering. Daarom wordt het beroepsprofiel kunstdocent buitenschoolse cultuureducatie momenteel geactualiseerd. Wil jij meedenken?

In een beroepsprofiel wordt de essentie van een beroep beschreven. Op dit moment is onderzoeks- en adviesbureau Sardes, samen met LKCA, bezig met het actualiseren van het beroepsprofiel kunstdocent buitenschoolse cultuureducatie*.

Een actueel beroepsprofiel helpt subsidienten, gemeenten, scholen, culturele instellingen, etc. maar ook de beroepsgroep zelf bij een optimale inzet in het culturele veld.

Op basis van deskresearch en interviews is Sardes gekomen tot een aantal eerste bevindingen. Deze leggen zij graag aan je voor tijdens een online veldraadpleging. Hoe zie jij jouw werk en wat mag er volgens jou niet ontbreken in het geactualiseerde beroepsprofiel?

Ben jij een kunstdocenten in buitenschoolse cultuureducatie* en wil je op woensdag 24 april 9:30-11:30 met ons in gesprek over het beroepsprofiel? Tijdens de bijeenkomst word je gevraagd te reageren op stellingen en om jouw ervaringen en voorbeelden uit de buitenschoolse cultuureducatie te delen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstdocent er nu uit?
  • Welke kennis en vaardigheden moet de kunstdocent hebben?
  • Welke basiscompetenties zijn er nodig, welke zouden moeten verbeteren? Hoe en door wie?
  • Welke ontwikkeling verwacht je de komende vijf jaar?

*gericht op lesgerichte of cursusgerichte situaties, dus daar waar het lesgeven voorop staat -alle disciplines-. Dat kan kortstondig of gedurende het hele jaar zijn en zowel individueel of in groepsverband. Hierbij is geen specifieke leeftijdsgroep ingekaderd. We noemen dit ‘buitenschools’ omdat de lessen/cursussen buiten het reguliere curriculum van scholen vallen. Ze worden gegeven in culturele instellingen, wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, centra voor de kunsten, aan huis of in schoolgebouwen.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Deel dit artikel