De kunstdocent onderbouw havo en vwo

Een schets van de beroepspraktijk
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoe ziet de beroepspraktijk er nu uit en hoe speel je als veelzijdige professional in op de veranderende eisen die aan je worden gesteld?

Wat betekent dit alles in de praktijk voor jou als kunstvakdocent? Dit document vormt het beroepsprofiel van de kunstdocent onderbouw havo en vwo. Naast de beroepspraktijk schetst het de stand van zaken en ontwikkelingen in het werkveld en wat deze betekenen voor wat de professional (straks) moet kennen en kunnen.

De openingspagina biedt een schematisch overzicht van de beroepspraktijk, met doorklikmogelijkheden naar de informatie over dit beroepsprofiel op de website en links naar achtergrondinformatie, onderzoek en literatuur. Deze versie van het beroepsprofiel bevat de informatie in rapportvorm.

Dit beroepsprofiel voor de onderbouw havo en vwo maakt deel uit van een breder traject van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) om de beroepsprofielen te beschrijven van alle kunstprofessionals in de cultuureducatie en -participatie (binnen- en buitenschools).

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel