Veldraadpleging beroepsprofiel kunstdocent buitenschoolse cultuureducatie

Deel dit artikel
De kunstdocent van de toekomst: denk jij met ons mee?

In een beroepsprofiel wordt de essentie van een beroep beschreven. Op dit moment is onderzoeks- en adviesbureau Sardes, samen met LKCA, bezig met het actualiseren van het beroepsprofiel kunstdocent buitenschoolse cultuureducatie*. Cultuureducatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Een actueel beroepsprofiel helpt subsidienten, gemeenten, scholen, culturele instellingen, etc. maar ook de beroepsgroep zelf bij een optimale inzet in het culturele veld.

Op basis van deskresearch en interviews is Sardes gekomen tot een aantal eerste bevindingen. Deze leggen we graag aan je voor tijdens een online veldraadpleging. Hoe zie jij jouw werk en wat mag er volgens jou niet ontbreken in het geactualiseerde beroepsprofiel?

Jouw input is belangrijk  

Tijdens de bijeenkomst vragen we je te reageren op stellingen, en jouw ervaringen en voorbeelden uit de buitenschoolse cultuureducatie te delen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:

  • Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstdocent er nu uit?
  • Welke kennis en vaardigheden moet de kunstdocent hebben?
  • Welke basiscompetenties zijn er nodig, welke zouden moeten verbeteren? Hoe en door wie?
  • Welke ontwikkeling verwacht je de komende vijf jaar?

Ben je erbij?

De online veldraadplegingen zijn op donderdag 14 maart en dinsdag 19 maart van 13.00 tot 15.00 uur. Je kunt je aanmelden voor één van de twee bijeenkomsten.

Vragen?

Een week van tevoren ontvang je van ons de Zoom-link. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carlijn Waaijer (c.waaijer@sardes.nl).

Let op! Er wordt gelijktijdig gewerkt aan een beroepsprofiel voor de kunstprofessional in het voortgezet onderwijs. De bijeenkomsten hiervoor vinden plaats op 12 en 21 maart.

*buitenschoolse (of non-formele) cultuureducatie is gericht op lesgerichte of cursusgerichte situaties, dus daar waar het lesgeven voorop staat (alle disciplines). Dat kan kortstondig of gedurende het hele jaar zijn en zowel individueel of in groepsverband. Hierbij is geen specifieke leeftijdsgroep ingekaderd. We noemen dit ‘buitenschools’ omdat de lessen/cursussen buiten het reguliere curriculum van scholen vallen. Ze worden gegeven in culturele instellingen, wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, centra voor de kunsten, aan huis of in schoolgebouwen.

Verder lezen

Afbeelding: ©Phoenix Cultuur_Paul van der Veer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.5 / 5. totaal 24

Deel dit artikel