Voorschoolse cultuureducatie

Voorschoolse cultuureducatie (0-6 jaar)

Cultuureducatie voor de allerkleinsten (0-6 jaar) krijgt steeds meer belangstelling. Dit komt mede door de ontwikkelingen rondom de Integrale Kindcentra en de aandacht die hieraan wordt gegeven vanuit het platform PACT Kindcentra, waar het LKCA ook aan verbonden is.

Het meeste dat bekend is over de jongste doelgroep, zijn onderzoeken in het kleuteronderwijs (4-6 jaar), over voorschoolse educatie (en dan vooral gerelateerd aan achterstandenbeleid) en de algemene ontwikkeling van jonge kinderen vanaf hun geboorte. De aandacht voor het kleuteronderwijs is meestal gelinkt aan het basisonderwijs, de ontwikkeling van het curriculum en programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit en Méér Muziek in de Klas.

Jong geleerd, jong gedaan

Hoewel er discussie is vanaf welke leeftijd er over educatie en dus ook cultuureducatie gesproken kan worden, is iedereen het er wel over eens dat cultuur veel te bieden heeft bij de ontwikkeling van jonge kinderen in de ontdekking van zichzelf en de wereld om hen heen.

Onderzoekers van de KU Leuven en UGent hebben een literatuurstudie gedaan naar wat er bekend is over de effecten van cultuureducatie voor kinderen in de leeftijd 0-6 jaar. Wat hebben jonge kinderen aan cultuurdeelname en cultureel leren? Welk soort argumenten zijn er in de wetenschappelijke literatuur? Hoe kun je naar het lerende of participerende kind kijken? Ook vergeleken de onderzoekers het Vlaams beleid op dit terrein met dat van Engeland, Denemarken, Portugal en Nederland.

Rol van het LKCA

Als lid van het Platform Kindcentra onderschrijven wij de doelstelling en ambities van PACT voor Kindcentra, dat in juni 2018 is ontstaan uit Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020. Samen met hen brengen wij het belang van kunst en cultuur voor jonge kinderen bij politiek en beleidsmakers onder de aandacht, en stimuleren we het verankeren daarvan in de kinderopvang. 

Oktober 2018 organiseerde PACT een masterclass over de huidige en toekomstige transformaties in de samenleving en de gevolgen voor het leren en ontwikkelen van onze kinderen. Interessant thema dat ook kansen biedt voor de positie van cultuuronderwijs en de verbinding binnenschools-buitenschools. Onder meer kwam ter sprake de verschuiving van collectief naar gepersonaliseerd leren, iets wat wij als LKCA benoemden in de Basis voor Cultuureducatie.

De komende tijd besteden wij meer aandacht aan de positie van cultuureducatie voor het jonge kind, waar mogelijk in samenwerking met Vlaanderen waar dit onderwerp ook op de agenda staat. Via onze website maar ook op bijeenkomsten zorgen we dat dit onderwerp op de agenda blijft staan. Benieuwd wat we al besproken hebben? 

Verslagen van eerdere bijeenkomsten

Kunst en Cultuur en het jonge kind in Nederland en Vlaanderen.
Hoe komen we tot een agenda? (18 april 2019)

Bijeenkomst Early Arts Education Nederland-Vlaanderen (23 mei 2018)

Lees ook

Onderzoeksrapport Jong geleerd, jong gedaan
Kindcentra 2020 - ontwikkel de toekomst
PACT voor Kindcentra
IMPACT special, terugblik op de masterclass (oktober 2018)
Basis voor Cultuureducatie
Cultuur in de Kinderopvang (Plein C)contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl