Belangrijke netwerken over Primair onderwijs

Netwerk van icc-trainers
Iedere gecertificeerde icc-trainer is automatisch lid van het landelijke netwerk. Je ontvangt nieuwsbrieven, uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten en krijgt toegang tot de besloten digitale omgeving  voor trainers.
link: https://www.lkca.nl/artikel/icc-trainers/
Landelijk Platform Kenniscentra Cultuureducatie
Medewerkers van provinciale en grootstedelijke kenniscentra bespreken landelijke ontwikkelingen in cultuuronderwijs, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, de curriculumvernieuwing, verkiezingen en politieke ontwikkelingen.
link: https://www.lkca.nl/artikel/landelijk-platform-kenniscentra-cultuureducatie/
VONKC
Vakvereniging voor docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs in de kunst- en cultuurvakken.
link: https://www.vonkc.nl/
Stichting Educatieve Dans
De stichting wil danseducatie en en buiten schoolverband bevorderen.
link: http://www.educatievedans.nl/
Dansbelang
Belangenbehartiger van dansdocenten en dans- of balletscholen die professioneel actief zijn in de buitenschoolse dansbeoefening en educatie.
link: https://www.dansbelang.nl/
VLS
De VLS wil de positie van muziekdocenten versterken en zo muziekonderwijs voor ieder kind vanzelfsprekend maken.
link: https://www.vls-cmhf.nl/
GehrelsOnline.nl
Alles over muziekonderwijs en -educatie voor kinderen tot 12 jaar.
link: https://www.gehrelsonline.nl/
Platform Kindcentra 2020
Het platform Kindcentra bestaat uit een groep van maatschappelijke organisaties die hun krachten bundelen om de samenhang te versterken in voorzieningen voor de ontwikkeling van jonge kinderen.
link: https://www.pactvoorkindcentra.nl/de-mensen-van/kopgroepen
VGN KLEIO
Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.
link: https://www.vgnkleio.nl/
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is er voor alle geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen.
link: https://geografie.nl/