Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs: richtlijnen

auteur(s)
F.E.M. Konings; B. van Heusden
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
FCP
jaar van uitgave
2013
annotatie
Met lit.opg. en bijl. : Vervolg op 'Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs: een analyse-instrument'.
pagina's
41 p.
illustratie
tab.

Hoe kunnen culturele instellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het basisonderwijs? In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie stelden Fianne Konings en Barend van Heusden richtlijnen op om culturele instellingen en scholen te ondersteunen bij het gezamenlijk vormgeven van cultuureducatief aanbod.

Afstemmen belangrijk

De richtlijnen hebben zowel betrekking op de inhoud van cultuuronderwijs, als op de onderlinge afstemming tussen scholen en aanbieders. Ze bieden geen kant en klaar programma voor cultuureducatief aanbod, maar zijn uitgangspunt voor gezamenlijke gedachtenwisseling door scholen en culturele instellingen. Door afstemming wordt uiteindelijk de inhoud en de inbedding van het cultuuronderwijs in de school bepaald. Per richtlijn is een aantal uitwerkingsvragen geformuleerd die houvast bieden bij dit afstemmingsproces.

Analyse van zeven projecten

De richtlijnen zijn gebaseerd op zeven casestudies. Onderzocht is wat culturele instellingen bijdroegen aan de inhoud van het cultuuronderwijs en aan de afstemming over de inhoud. Hierbij is gekeken naar

  • het onderwerp (het aspect van cultuur waar leerlingen betekenis aan geven (culturele kennis);
  • de wijze waarop zij dat doen (door waar te nemen, te verbeelden, te conceptualiseren of te analyseren)
  • het medium waarin ze dit doen (zoals het lichaam, voorwerpen, taal, grafische tekens of een combinatie hiervan).

Vervolgens is, met het oog op het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, nagegaan:

  • hoe werd aangesloten bij de ontwikkeling en achtergrond van leerlingen;
  • hoe werd aangesloten bij het overige onderwijs.

Casussen

Casus 1: Filmproject    
Casus 2 Kunstweken   
Casus 3 Buurtproject    
Casus 4: Vaandelproject   
Casus 5: Muziekproject    
Casussen 6 en 7 Beestenmuseumles en  taalmuseumles

Download

Trefwoorden

- culturele instellingen - kwaliteit - basisonderwijs - voortgezet onderwijs - doorlopende leerlijn - samenwerking - cultuureducatie - ontwikkeling - kinderen - theorievorming - vraag en aanbod - kunstaanbod - onderwijs - praktijk - onderzoek

contact

Eeke Wervers
naamEeke WerversfunctieSpecialist Cultuureducatietelefoonnummer030 711 51 37e-maileekewervers@lkca.nl