Feiten en cijfers primair onderwijs

Hier vind je de meest actuele kengetallen over cultuureducatie in het primair onderwijs, verzameld uit onderzoeken die periodiek herhaald worden. Belangrijkste bron is de landelijk monitor door Sardes/Oberon in opdracht van OCW.
Onder het meest recente kengetal vind je de ontwikkeling door de jaren heen en een toelichting.