Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is en wordt veel kennis ontwikkeld. In alle projecten delen penvoerders kennis. Om goed gebruik van te maken van alle aanwezige kennis, inzichten, resultaten en tools, ondersteunen wij landelijk het proces van kennisdeling, over de grenzen van projecten heen. Laat je verwonderen door de kennis van collega's in het land.

Kennisdeling zien we als leren van en met elkaar in een gemeenschap, om samen cultuureducatie verder te brengen. Deze aanpak sluit flexibel aan op de groepen, netwerken en platforms die er al zijn op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Binnen het idee van een leergemeenschap zijn allerlei vormen van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling mogelijk. Sociaal leren kan op veel plaatsen en in uiteenlopende vormen plaatsvinden. Van informeel tot formeel, van overdracht tot co-creatie. In onderstaande afbeelding zie je hoe een landschap van activiteiten eruit kan zien. (lees verder onder de afbeelding)

voorbeeld van landschap van activiteiten

Wat doet het LKCA?

Een team van LKCA-medewerkers ondersteunt de landelijke leergemeenschap met een aantal activiteiten.

Kennis Delen Festivals

Samen met het FCP organiseren we een serie Kennis Delen Festivals waar collega's in het CmK-netwerk van en met elkaar leren.
Meer over de festivals

Vraagbaak

Heb je een vraag over Cultuureducatie met Kwaliteit? Stuur een mail naar VeraMeewis@lkca.nl of bel haar op (030) 711 51 68. 

Ondersteuning rol moderator

De rol van moderator is nodig om een leergemeenschap te helpen opstarten, begeleiden en ondersteunen met werkvormen. Een moderator stimuleert een lerende en onderzoekende manier van werken. Samen met een aantal penvoerders ontwikkelden we, in een lerend ontwerptraject begeleid door experts, een online magazine voor moderatoren. 
Meer over het lerend ontwerptraject
Online magazine 'CmK leert samen! Leergemeenschap van moderatoren en hun blik op leren'

Alle opbrengsten in de databank

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit levert veel kennisproducten op: publicaties, websites, tijdschriften, etc... In onze databank vind je alle opbrengsten die je met filters en trefwoorden nader kunt verfijnen. Wil je iets toevoegen? Stuur het naar LauraStoove@lkca.nl
Zoek in de databank

Verhalen uit de praktijk

Een goede manier om resultaten, best practices en lessons learned te laten zien en praktijkkennis te delen, is door verhalen van professionals te verzamelen. Wat werkt goed, wat niet en waarom? Wil je een verhaal delen? Neem contact op met KirstenVogd@lkca.nl
Lees de praktijkverhalen

contact

Vera Meewis
naamVera MeewisfunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 68e-mailverameewis@lkca.nl
Laura Stoove
naamLaura StoovefunctieInformatiespecialisttelefoonnummer030 711 51 19e-maillaurastoove@lkca.nl
Kirsten Vogd
naamKirsten VogdfunctieWebredacteurtelefoonnummer030 711 51 61e-mailkirstenvogd@lkca.nl
Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl
Marlies Tal
naamMarlies TalfunctieLeidinggevende Cultuurparticipatie en Beleidtelefoonnummer030 711 51 70e-mailmarliestal@lkca.nl