Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is en wordt veel kennis ontwikkeld. In alle projecten delen penvoerders kennis. Om goed gebruik van te maken van alle aanwezige kennis, inzichten, resultaten en tools, ondersteunen wij landelijk het proces van kennisdeling, over de grenzen van projecten heen. Kennisdeling zien we als leren van en met elkaar in een gemeenschap, om samen cultuureducatie verder te brengen.

Deze aanpak sluit flexibel aan op de groepen, netwerken en platforms die er al zijn op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Binnen het idee van een leergemeenschap zijn allerlei vormen van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling mogelijk. Sociaal leren kan op veel plaatsen en in uiteenlopende vormen plaatsvinden. Van informeel tot formeel, van overdracht tot co-creatie. In onderstaande afbeelding zie je hoe een landschap van activiteiten eruit kan zien. (lees verder onder de afbeelding)

voorbeeld van landschap van activiteiten

Wat doet het LKCA?

Een team van LKCA-medewerkers ondersteunt de landelijke leergemeenschap met een aantal activiteiten.

Vraagbaak

Heb je een vraag over Cultuureducatie met Kwaliteit? Stuur een mail naar VeraMeewis@lkca.nl of bel haar op (030) 711 51 68. 

Ondersteuning rol moderator

De rol van moderator is nodig om een leergemeenschap te helpen opstarten, begeleiden en ondersteunen met werkvormen. Een moderator stimuleert een lerende en onderzoekende manier van werken. Samen met een aantal penvoerders ontwikkelen we, begeleidt door experts, momenteel een handreiking en toolbox voor moderatoren in een lerend ontwerptraject. De resultaten komen op deze plek beschikbaar.
Meer over het lerend ontwerptraject

Een doorzoekbare databank

In onze informatiebank vind je publicaties, producten en onderzoek die binnen CmK gemaakt zijn. Wil je iets toevoegen? Stuur het naar LauraStoove@lkca.nl
Zoek in de informatiebank

Verhalen uit de praktijk

Een goede manier om resultaten, best practices en lessons learned te laten zien en praktijkkennis te delen, is door verhalen van professionals te verzamelen. Wat werkt goed, wat niet en waarom? Wil je een verhaal delen? Neem contact op met KirstenVogd@lkca.nl
Lees de praktijkverhalen

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieHoofd cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailRonaldKox@lkca.nl
Vera Meewis
naamVera MeewisfunctieSpecialist onderzoektelefoonnummer030 711 51 68e-mailVeraMeewis@lkca.nl