‘Cultuuronderwijs is een veelbesproken onderwerp in het team’

Schooldirecteur Angela Voogd
auteur
Daan Borrel
datum
11 december 2018

Directeur Angela Voogd is blij met een cultuurbegeleider op haar school, De Stek in Houten. Daardoor wordt er niet langer hapsnap aan cultuur gewerkt. Het enthousiasme in het team werkt ook als een olievlek. ‘Er is nu veel draagvlak voor cultuuronderwijs, dat vergroot de kans van slagen een echte cultuurschool te worden.’

Lees verder onder het filmpje

‘De rol van cultuuronderwijs is aan het groeien op onze school. Een jaar of zeven geleden was cultuur al belangrijk. Leerkrachten vonden het persoonlijk een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden. Dat zag je met name terug bij de creatieve vakken.’

Leren met hoofd, hart en handen

‘De afgelopen jaren neemt cultuuronderwijs een steeds grotere plek in. We vinden niet alleen leren met het hoofd belangrijk, maar ook leren met het hart en met de handen. Daarvoor gebruiken we cultuuronderwijs.’

‘Leren moet betekenisvol zijn voor een kind. Heel lang leerden kinderen vooral uit boekjes en via aparte vakken. Ik merk dat het voor een kind veel betekenisvoller is als je verschillende vakken kunt samenbrengen. Dan zijn leerlingen langer en intensiever met een onderwerp bezig en gaan ze zelf na over welke kennis ze al beschikken en wat hun leervragen zijn.’

Vakintegratie en cultuuronderwijs

‘Ik denk dat het belangrijk is dat een kind in deze tijd geen afwachtende houding meer heeft, maar leert om zelf te onderzoeken wat hij of zij nodig heeft. Cultuuronderwijs past heel goed bij die houding.’

‘Een aantal jaren geleden hebben we een pilot met vakintegratie en cultuuronderwijs gedaan en daaruit bleek dat het leerrendement bij dit onderwijs hoger lag. Dat was voor mij een bewijs dat cultuuronderwijs ook echt voor de leerling werkt.’

Evidence-based werken

‘Als er bij ons iemand een passie voor cultuuronderwijs heeft, dan is het Astrid. Daarin was ze niet de enige op school, maar zij wilde zich ook echt verdiepen. Voor haar en voor de school was de opleiding Cultuurbegeleider dan ook een logische stap.’

‘Ik vind het fijn dat ze behoefte had aan verdieping na de icc-cursus, omdat we nu evidence-based kunnen werken. Je kan werken vanuit intuïtie, maar ik vind het fijner om vanuit een theoretische achtergrond te werken. Daardoor wordt de kans op slagen groter.’

Cultuuronderwijs veelbesproken onderwerp

‘Astrid heeft door haar opleiding veel teamleden geïnspireerd. En mij ook! Ik mocht gelukkig ook af en toe meelezen. Zij deed het zware werk en ik mocht dan de conclusies bekijken. Daarnaast verzamelde ze een groep collega’s om zich heen waarmee ze onderzoeken uitvoerde en het traject aan presenteerde. Dat werkte als een soort olievlek.’

‘Cultuuronderwijs werd een onderwerp binnen het team dat vaak besproken werd. Daar stak zij in eerste instantie vooral energie in, maar haar collega’s werden en worden steeds enthousiaster. Cultuuronderwijs werd een onderwerp bij teamvergaderingen, dat betekent dat het steeds breder wordt gedragen. En dat heb je wel nodig binnen je onderwijs als je echt iets wilt veranderen.’

De diepte ingaan

‘We zijn niet langer hapsnap bezig maar werken vanuit een onderbouwde visie. Astrid heeft goed nagedacht over de manier waarop we kunnen veranderen. Ik gun het de school en de kinderen dat deze verandering gaat slagen.’

‘Natuurlijk zie ik wel moeilijkheden, maar die zijn er altijd met veranderingsprocessen. Dat betekent dat je de diepte in gaat. En we hebben natuurlijk ook te maken met een school, bepaalde programma’s moeten afgerond worden. Het gevaar van verandering is dat als je deze niet genoeg voedt, het weglekt.’

Kunst en cultuur overal

‘Astrid heeft heel veel draagvlak weten te creëren, dat heeft de kans van slagen zeker vergroot. Uiteindelijk willen we echt een kunst- en cultuurschool zijn. Dat betekent dat wanneer een vreemde de school binnenloopt, hij of zij voelt dat het een school is waar onderwijs belangrijk is en waar kunst en cultuur overal in verweven is. Als dat lukt, ben ik heel blij.’

Lees verder

‘Het doorvoeren van een cultuurverandering kan meerdere jaren beslaan’,
interview met Cultuurbegeleider Astrid van der Knaap

Opleiding tot Cultuurbegeleider